Dansk Sejlunion1. februar 2013 14:00

Så faldt der dom i Præstø-sagen

Sejlklubber skal være opmærksomme på om deres aktiviteter er kommercielle, for skal klubben følge Søfartsstyrelsens regler.

Efter næsten to år er der faldet dom i Præstø-sagen, hvor en lærer omkom efter ulykken med en dragebåd. Skolen er blevet idømt 25 dagbøder à 10.000 kr.  Skolelederen er idømt 60 dage betinget fængsel og mister retten til undervisning på vandet i tre år.
 
Revideret regelset fra Søfartsstyrelsen
Siden ulykken er der lavet et stort stykke arbejde fra Søfartsstyrelsens side, så man fremtidig forhåbentlig undgår tilsvarende ulykker. Det regelværk, der nu er revideret, retter sig mod kommercielle aktiviteter til søs. Langt det meste af det der foregår i danske sejlklubber er ikke kommercielt, hvorfor regelværket ikke gælder for sejlklubber. Alligevel er Søfartsstyrelsens vejledninger et godt instrument, hvis klubben er usikker på, hvordan man udarbejder sikkerhedsinstruks/-planer omkring sin klubaktiviteter. Se sikkersejlads.dk.
 
Sejlklubbers aktiviteter ikke kommercielle
Dansk Sejlunion skal understrege at det ikke er betalingen der afgøre om sejlads er kommerciel. Klubbernes aktiviteter er, uagtet der betales kontingent/gebyr for en aktivitet, ikke kommercielle.

Salg af arrangementer er kommerciel
Som et eksempel på en kommerciel aktivitet i en sejlklub kan nævnes, salg af teambuilding arrangementer til firmaer eller persongrupper. Har klubben sådan en aktivitet skal klubben følge de nye regler, som ligeledes kan læses på sikkersejlads.dk.

Arkivfoto: Niels Østergård.