Dansk SejlunionVoldgift

Dette er en metode til at behandle simple protester på en hurtig måde. Som sejler skal man gøre som man plejer; nemlig udfylde og aflevere et protestskema og efterfølgende møde op som anvist af protestkomitéen. Det er protestkomitéen, der beslutter, om voldgift skal benyttes eller ej i den konkrete sag.

Proceduren for voldgift kan læses i Kapsejladsreglernes Tillæg T. En skitsering af de mulige forløb og udfald kan desuden ses i følgende diagram. Bemærk, at diagrammet ikke dækker Tillæg T fuldstændigt, men blot den gængse fremgangsmåde.

Senest opdateret: 25. november 2019