Dansk SejlunionDansk Sejlunions sportslige strategier

Læs her om Dansk Sejlunions vedtagene strategier for talent og elitearbejdet i forbundet.

Dansk Sejlunion har sammen med Team Danmark udarbejdet en talent- og en elitestrategi. Strategierne beskriver, hvordan vi samarbejder med sejlere, forældre, sejlklubber, klasseorganisationer, uddannelsesinstitutioner og kommuner om at give unge mennesker mulighed for at dygtiggøre sig i sejlsporten.

Strategierne indeholder bl.a. et sportsklubkoncept, som er rammen for de unge atleter på vej samt et kraftcenterkoncept, der danner rammen for de dygtigste elite-sejlere.

Dansk Sejlunions elitestrategi 2017-2020

Dansk Sejlunion har i DS Strategi 2018 sat mål for at styrke sejlsportens evne til at tilbyde værdi, styrke sejlsportens synlighed, styrke samarbejde i sejlsporten og gøre sejlsporten mere attraktiv for investeringer og samarbejde.

Sejlerlandsholdet bidrager til Dansk Sejlunions overordnede mål ved at danne rammen om sportslig udvikling og resultater på højeste internationale niveau. Sejlerlandsholdet er på mange måder et fyrtårn for dansk sejlsport og formår særligt ved de Olympiske Lege at samle Danmark. Sejlerlandsholdets resultater og måde at arbejde på anskueliggør en række værdier og idealer, som danskere og sejlere stræber efter og vil identificere sig med.

Læs Dansk Sejluions elitestrategi 2017-20

Dansk Sejlunions talentstrategi 2016-2020

Dansk Sejlunion har et styringsredskab til talent- og elitearbejdet, hvis formål er at skabe en fælles forståelse af indsatsen i dansk sejlsports talentarbejde. Talentstrategien er godkendt af Team Danmark og af Dansk Sejlunions bestyrelse. Indledningsvis i talentstrategien er beskrevet den proces, der har været omkring udarbejdelsen af strategien.

Dansk Sejlunion Talentstrategi 2016 2020
Sportsklub koncept

Unge sejlere skal have mulighed for at udvikle deres talent i det miljø og de omgivelser, de unge mennesker ellers befinder sig i (sejlklub, familie, skole, venner og fritidsjob). Etableringen af et klubkoncept for klubber, der ønsker at være en del af et fællesskab med fokus på sportslige udviklingsmiljøer for sejlere i alderen 15-23 år, er vores svar på denne udfordring. Det er Dansk Sejlunions ønske, at en lang række klubber deltager inden for rammerne af dette koncept for at få flere unge og dygtige sejlere i Danmark.

Kontakt for yderligere information Sjælland og Fyn: Nicolas Brandt Hansen på mail nicolas@sejlsport.dk eller mobil 88 20 70 19

Kontakt for yderligere information Jylland: Jan Christiansen på mail jan.christiansen@sejlsport.dk eller mobil 88 20 70 33

Se mere om klubber med sportslige udviklingsmiljøer herunder

Sportsklub Konceptet
Aftale Om Sportsklub Konceptet
Politisk rammesætning for sports- og talentnetværk

Den politisk rammesætning for sports- og talentnetværket har til formål at beskrive de fælles spilleregler og aktiviteter som er med til at sikre samstemthed mellem klubber, klasser, forbund og interessenter som arbejder for sports og talentudvikling.

Se mere om Dansk Sejlunion Sports- og talentnetværk

Den Politiske Rammesaetning For Ds Sports Og Talentnetvaerk

Senest opdateret: 2. oktober 2018