Dansk SejlunionKapsejladslederseminar 2013

Kapsejladslederseminaret 2013 blev afholdt den 22. - 23. november på Vingstedcenteret sammen med klubkonferencen.

Enkelte seancer blev afholdt sammen med Klubkonferencen ellers havde kapsejladslederseminaret sit eget program, se programmet nederst.

Oplæg til til de enkelte emner/workshops på kapsejladslederseminaret er beskrevet nedenfor, ligesom de tilhørende præsentationer kan downloades.

Samarbejde mellem stævneleder og kapsejladslederne

Hvad skal vi være opmærksomme på som kapsejladsledere, når vi planlægger og afvikler stævner i "fremmede" klubber.

Hvordan aflaster/hjælper vi stævnelederen, således at alle får tid til at få "det fede stævne" til at gå op i en højere enhed?

Nyt fra ISAF

International Sailing Federation (ISAF), som er det øverste organisatoriske niveau i sejlsporten, holder møde hvert år i november, ugen før DS Kapsejladslederseminaret. På årsmødet tages der beslutninger, som har betydning for kapsejlads på alle niveauer. Workshoppen giver en oversigt over væsentlige beslutninger på ISAFs årsmøde 2013 med fokus på OL 2016 og 2020, andre større sejlsportsstævner, ungdoms-VM, matchrace, nyt for race officials og kommende ændringer af kapsejladsreglerne.

Fremtidens kapsejlads

Ved denne workshop lader vi ideerne flyve. Vi tager bl.a. udgangspunkt i de nuværende sejladsformer, for at skabe fremtidens sejladskoncepter.

Regel 42

Regel 42-workshoppen vil i første halvdel tage udgangspunkt i en diskussion omkring deltagernes (dommer/sejler/træner) egne erfaringer omkring RRS 42-dømning på vandet. Anden halvdel vil blive krydret med en række nye videosekvenser med eksempler på mulige brud på regel 42 og en diskussion omkring disse.

DH sejlads

Skal du prøve kræfter med DH-sejladsafvikling? Denne workshop giver indsigt i udfordringen med bl.a. løbsinddeling.

Hvordan får vi flere kapsejladsledere?

Antallet af deltagere på kurserne til at blive kapsejladsleder er for nedadgående. Noget skal gøres for at få deltagerantallet op. Men hvad?
Denne workshop sætter fokus på denne problemstilling. Fremgangsmåden er brainstorm, og alle idéer vil efterfølgende blive evalueret i Dansk Sejlunion og i Kapsejladsledergruppen med henblik på at sætte nye tiltag i værk.

Regel 32 - Hvornår skal der opgives og hvornår ikke?

Ved et 45 graders vindspring skal der så laves baneændring eller skal sejladsen opgives eller skal der gøres ingenting?

Protesthøringens processer

En kort gennemgang af protesthøringens processer, forpligtigelser samt rettigheder.  Derudover orientering om protestbehandling over Skype.

Selvevaluering for baneledere

Hvordan kan man som baneleder arbejde med at blive bedre? For at udvikle sig, skal man vide hvor god man er i forskellige situationer, men hvordan skal man finde ud af det? Og hvordan gøres det objektivt?

Kom og vær med til at finde frem til de parametre, man kan måle en baneleder på, samt hvordan man måler det objektivt.

Den nye regel 69 med tilhørende case

Deltagere, trænere og andre hjælpere, der opfører sig dårligt, er et stigende problem, også inden for sejlsport. I Kapsejladsreglerne er det regel 69, der bruges i sager om dårlig opførsel. Regel 69 er revideret i den nye regelbog for 2013-2016. Denne workshop giver en oversigt over den nye regel 69 og gennemgår nogle nyere eksempler på regel 69 sager, både fra danske og internationale sejladser. Der vil være praktiske øvelser i afgrænsning af og håndtering af regel 69 sager.

Pointsystemer, herunder diskussion af fratrækkere

Hvorfor skal vi altid sejle efter lavpointsystem?
Hvorfor mener nogle klasser, at dette system skal modificeres?
Skal vi overhovedet benytte fratrækkere?
Er det ikke sværere at lave et godt resultat, når der ikke kan fratrækkes en "ups'er"?
Giver det ikke mulighed for "pænere" starter?
Kom og deltag i en spændende workshop, hvor vi udfordrer de anvendte principper for pointgivning.

Cases og appeller - Nye siden sidste år

Dansk Sejlunions Appel- og Regeludvalg samt Kapsejladsledergruppen har i 2013 startet en Q&A service som er åben for kapsejladsledere, arrangører og kapsejlere. Q&A-servicen skal bl.a. bidrage til en ensartet kapsejladsafvikling i Danmark. På dette punkt præsenteres Q&A-servicen og de første offentliggjorte spørgsmål og svar. Desuden gennemgås årets vigtigste og mest interessante appelsager.

Program for Kapsejladslederseminar 2013

Kapsejladslederseminar Program 2013

Senest opdateret: 19. november 2019