Dansk SejlunionLicensordning

For at sikre kvaliteten ved kapsejladser i Danmark og samtidig styrke kapsejladsledernes kompetenceudvikling har Dansk Sejlunion etableret en licensordning for kapsejladsledere.

Ordningen indebærer bl.a., at kapsejladsledere til mesterskaber skal have licens som hhv. "National baneleder", "National protestbehandler" eller "National opmand". 

Senest opdateret: 19. december 2018