Dansk SejlunionKnob og stik

Se her instruktionsvideoer til knob og stik.


Som sejler har du tovværk mellem hænderne hele tiden.

Derfor har du brug at for kende forskellige knob og stik. Til brug, når du til- og afrigger båden – og til brug, når du skal ind og ud af havnen.

Klubkonsulent Mads Flyger klarer sig med seks forskellige knob og stik til alle de opgaver, der hører med til sejlerlivet på båden.


Ottetalsknob

Ottetalsknobet kaldes også for stopknobet, fordi du bruger det til at forhindre tovender i at løbe bagud af blokke og skødevogne. 

Det er et simpelt knob, og når det er bundet rigtigt, minder det om et ottetal.


Pælestik

Med pælestikket får du en fast løkke, som altid kan bindes op - uanset belastning forinden. Pælestikket bruger du fx til at fastgøre skøder til forsejlet – eller på din forfortøjning i havnen.

Pælestikket skal øves nogle gange, før man har det på rygradden.   


Dobbelt halvstik

Et dobbelt halvstik er velegnet, når du har lidt belastning på tovet. For eksempel, når du fastgør en fender, der hænger uden på skroget. Dobbelt halvstik kan du også bruge ved fortøjning til en pæl, hvor du vil undgå, at fortøjningen glider ned ad pælen. 

Belastningen gør, at det relativt simple stik strammer til og bliver pålideligt.


Dobbelt halvstik om egen part

Et dobbelt halvstik kan bindes "om egen part", det vil sige om tovværket selv. Det er relevant, når du skal fastgøre din forfortøjning til en pæl – typisk, når du er i fremmed havn.

Dobbelt halvstik om egen part kræver lidt øvelse.

 

Flagknob

Når du skal forbinde to stykker tov med forskellig tykkelse, får du brug for flagknobet. Du laver en løkke med det tykkeste tov og binder selve knobet med det tyndeste.

Flagknobet bruger du også, når du skal forbinde en løkke med en tovende - fx når du sætter klubstanderen på dit flagfald.


Råbåndsknob

Råbåndsknobet er to almindelige halvknuder bundet "modsat" oven på hinanden. Du bruger  råbåndsknobet til at forbinde tynde tovværk.

Råbåndsknobet er vidt udbredt som universalknob, men det har visse begrænsninger, fordi det kan skride eller gå op, hvis ikke der er konstant træk - derfor er knobet ikke sikkert nok til fortøjninger. 

Se også sejlguide.dk som kan hentes som app til din mobiltelefon.

Find vejledning til mange flere knob på animatedknots.com

Senest opdateret: 5. september 2019