Dansk SejlunionFlag til søs

Sådan bør du bruge Dannebrog til søs samt diverse andre flagreglementer.

Vi flager meget i Danmark både i den almindelige hverdag og ved højtidelige lejligheder, såvel på land som til vands. Det er hensigten med disse sider at yde vejledning til enhver sejler, som ønsker at bruge Dannebrog til søs på den rette måde.

Danske Sejlere har opnået den store ære at kunne sejle lystsejlads med tilladelse til at anvende orlogsflaget som Yachtflag, og derfor medfølger naturligt en forpligtelse til at flage på en værdig og pietetsfuld måde, således at denne erhvervede ret kan bevares for danske sejlere, som i øvrigt er de eneste sejlere, der generelt har tilladelse til at anvende en nations splitflag.

Danske Sejlunion og klubberne har en særlig interesse i, at den danske sejler anvender Dannebrog til søs - i form af Yachtflaget - med respekt og udviser interesse i at føre flaget så korrekt som muligt.

Eventuelle spørgsmål og kommentarer at naturligvis meget velkomne.

Disse sider om Dannebrog til søs findes også i en lille folder, som kan købes i Sejlershoppen.

Senest opdateret: 1. maj 2017