Dansk SejlunionFortøjning af båden

Få gode råd og vejledning i, hvordan du lægger til kaj og fortøjrer din båd i havnen.

Generelt om fortøjning

Fortøjningsmulighederne er så forskellige, at det, der er rigtigt det ene sted, ikke dur det andet. Men om båden fortøjes i havn, ved bøje eller ligger for anker, skal den kunne "ligge som en måge på vandet".

Pullerter, krydsbolte, øjebolte m.v. skal være så store, at fortøjningerne kan gøres ordentligt fast i dem, og så stærke, at de kan modstå kraftig påvirkning, f.eks. under bugsering. De skal være glatte og runde, så tovværket ikke udsættes for unødig skamfiling. Fastgørelsen til bådens skrog skal være udført med gennemgående bolte, sikrede møtrikker og med indvendig forstærkning, der kan hindre løsrivning selv ved kraftige ryk.

Vælg elastisk tovværk
Tovværket skal kunne modstå træk og kunne tåle pludselige påvirkninger, skamfiling, sollys og forrådnelse. Tovværket skal være bøjeligt og elastisk, men uden at kunne strække sig for meget.

Beskyt mod skamfiling
Risikoen for skamfiling er størst, hvor det gnaver mod halekæber, klys, forstag, brokanter og lignende. Derfor bør det beskyttes ved beklædning på udsatte steder.

Syntetisk tovværk er lige så udsat for skamfiling som andet tovværk og bør beklædes med et stykke plasticslange. Tovværk af manilla, bomuld o.lign. bør beklædes med lærred. Bedst egnet til fortøjningsmateriale er tovværk produceret af langfibret polyester eller polyamidsilke. Man kan udmærket anvende tovværk fremstillet af andre syntetiske materialer, når blot det har en større dimension.

Dimension
Til lystfartøjer anbefales det at benytte syntetisk tovværk i følgende dimensioner fra 8-24 mm i diameter (= 1-3 tommer i omkreds):

Robåd med påhængsmotor ikke under 8 mm
Motorbåd med påhængsmotor ikke under 12 mm
Motor- eller sejlbåd (ca. 2 tons) ikke under 16 mm
Motor- eller sejlbåd (ca. 4 tons) ikke under 18 mm
Motor- eller sejlbåd (ca. 10 tons) ikke under 20 mm

Overskydende toværk fra dine fortøjninger skal ikke ligge og flyde på broen. Faste fortøjninger tilpasses, mens fortøjninger i gæstehavn føres tilbage til egen båd.

Når disse forhold er i orden, skal man kunne benytte tovværket ordentlig.

Fortøjning mellem bro og bøje eller pæl

Først skal man sikre sig, at broen og bøjen (pælen) kan holde båden.

Læg båden, så den "duver" rigtigt for sø og vind. Det opnås som regel ved, at den lægges med stævnen mod sø- og vindretning. Åbne eller delvis åbne fartøjer kan sikres yderligere ved at disse overdækkes.

Afstanden mellem båd og bøje (pæl) bør helst ikke være mindre end en halv bådlængde og aldrig kortere end 3 meter. Fortøjningen må dog heller ikke være så lang, at båden kan drive ind mod nærliggende både eller mod broen. Er dette tilfældet, kan agterfortøjningen krydses. Både med stort vindfang stiller strengere krav til fortøjningsgrejet.

Er pladsen så begrænset, at fortøjningerne bliver meget korte, bør i hvert fald forfortøjningerne forsynes med en fjederanordning, der er sikret med en kæde, en wire eller med gummifjedre.

Ikke mindst ved fortøjning til pontonbro er det nødvendigt at have forfortøjningen forsynet med fjederanordning, fordi søen bevæger ponton og båd i hver sin rytme. Under hårdt vejr vil det medføre store belastninger både for og agter, og det er derfor nødvendigt at have tilstrækkelig dimensioneret fortøjningsgrej.

Ændringer af vandstanden må tages i betragtning ved fortøjningen. Det er vigtigt, at fortøjningens længde er tilpasset, så båden kan følge vandstanden. Så risikerer båden ikke at blive "hængt" ved lavvande eller "druknet" ved højvande.

Knob og fortøjning

Se videovejledningerne - at kunne fortøjre sikkert, kræver at man også kan de grundliggende knob.

De to forhenværende skolechefer i Sejklubben Sundet, Jens Ludvigsen og Fritz Johansen viser, hvorledes de mest elementære knob og fortøjninger laves på video.

Klik på de enkelte links og videoerne afspilles i et nyt vindue.

Knob
Pælestik
Råbåndknob
Flagknob
Pælestik i ring

Pælestik om pæl
Pælestik på klampe

Fortøjning
Fortøjning i ring med dobbelt halvstik
Fortøjning i ring med dobbelt halvstik med rundtørn
Fortøjning om pæl med dobbelt halvstik
Fortøjning om pæl med dobbelt halvstik med rundtørn
Fortøjning på klampe

Se også

Senest opdateret: 19. juni 2017