Dansk SejlunionKlubudvikling der virker

Dansk Sejlunion tilbyder klubber rådgivning til en række opgaver knyttet til udvikling af klubben.

Klubudvikling kan fx være:

  • udvikling af nye aktiviteter
  • optimering af eksisterende aktiviteter
  • input til klubbens kurs og strategi
  • organisation og opgavefordeling
  • frivillighed og flere medlemmer
  • klubliv og synlighed

Dansk Sejlunion rådgiver løbende klubber der ønsker at udvikle sine tilbud til medlemmerne. Klub- og medlemsundersøgelsen Havets Motionister er et vigtigt omdrejningspunkt for denne rådgivning. Derudover baserer rådgivningen sig på konkret viden og metoder udviklet af bla. DIF og DGI.

Herunder finder du inspiration og viden der kan støtte klubbens udvikling. Ønsker klubben rådgivning undervejs i udviklingsforløbet kontakt gerne en af Dansk Sejlunions klubkonsulenter for yderligere information.

Temaer om klubudvikling*


Frivillighed

*temaer og indhold herunder udbygges løbende

Senest opdateret: 1. juni 2017