Dansk SejlunionInfo til kiteskoler og instruktører

www.cabrinhakites.com
Foto: www.cabrinhakites.com

At blive certificeret kiteskole er et tilbud fra Dansk Sejlunion til alle kiteskoler, som ønsker at tilbyde nye udøvere en høj kvalitet af instruktion under sikkerhedsmæssigt forsvarlige omstændigheder.

Bestilling af "Kitesurfer Diplomer"
Klik her

Krav til certificerede kiteskoler

Dansk Sejlunions krav til certificering af instruktører og kiteskoler

 • Dansk Sejlunion fraskriver sig ethvert juridisk ansvar for kiteskolens drift og gerninger. En kiteskole kan være fx virksomhedsdrivende, efterskoler, klubber mm.  
 • Alle instruktører, som varetager praktisk instruktion og udstedelse af "Kitesurfer 1" diplom, skal have bestået den teoretiske og praktiske del af Dansk Sejlunions "Kitesurf instruktør" kursus.
 • Det er lovpligtigt, at instruktører i kommerciel sammenhæng har bestået et førstehjælpskursus, som er anerkendt af Dansk Førstehjælpsråd. Se mere her
 • Kiteskolen anvender og overholder alle punkter på Dansk Sejlunions "Kitesurfer 1" diplom. Dette gælder ved alle typer af kitekurser eller kiteevents. Desuden anvender kiteskolen Dansk Sejlunions introduktionsmateriale "Guide til nye kitesurfere".
 • Hvis kiteskolen udbyder andre typer af kurser/events end "DS-kitekurser" eller lignende anerkendt standard, skal kiteskolen tydeligt henvise til Dansk Sejlunions anbefalinger for hensigtmæssig instruktion på kiteskolens evt. hjemmeside(r).
 • En certificering af en kiteskole har en varighed på 1 år af gangen, hvilket fremgår af en kontrakt mellem den certificerede kiteskole og Dansk Sejlunion.
 • Omgås certificeringen spekulativt, eller bedriver kiteskolen eller instruktører aktiviteter, som ikke harmonerer med Dansk Sejlunions værdigrundlag, bliver certificeringen omgående inddraget. Dette gælder bl.a. illoyal adfærd på internettet, der betragtes som et alvorligt brud på samarbejde. Et evt. samarbejde/certificering efter brud på gensidig loyalitet genoptages tidligst efter 1 år.
 • En certificeret kiteskole kan ikke benytte sig af andre kiteskoler som underleverandør, medmindre disse er certificerede. Herunder henvises der til markedsføringsloven og forbrugerombudsmandens anvisninger for god domæneskik.
 • Til alle typer af kitekurser eller kiteevents udfyldes der et standardtilmeldingsskema i genpart til kursisten. Af dette tydeliggøres det hvilket niveau, kursisten kan forvente at opnå på kitekurset. Hvis kursisten har købt et "DS-kitekursus" og ikke opnår niveauet, skal den certificerede instruktør evaluere forløbet ved hjælp af et standardevalueringsskema.  
 • Dansk Sejlunion kan lejlighedsvis besøge certificerede kiteskoler uden varsel.
 • Øvrige specifikke krav om sikkerhed til kurser i kitesurfing fremgår af "Kitesurfer Diplomerne" og i Dansk Sejlunions uddannelsesmaterialer til certificerede kitesurfing instruktører.
 • Kiteskolen efterlever dansk lovgivning i alle henseender.
Fordele for certificerede kiteskoler

Fordele for certificerede kiteskoler og -instruktører

 • Dansk Sejlunion og Kiteboarding Danmark står inde for kiteskolens undervisningskvalitet.
 • Certificerede instruktører og certificerede kiteskoler, vil fremgå ved navn på Dansk Sejlunions og Kiteboarding Danmarks hjemmesider (medmindre det ikke ønskes).
 • Det fremgår tydeligt i Dansk Sejlunions og Kiteboarding Danmarks anbefalinger af certificerede kiteskoler, at "Kitesurfer diplomerne" er instruktørens/kiteskolens og den nye udøvers aftale om, hvornår man som ny udøver forsvarligt selv kan komme videre i sporten efter et kitekursus. Derfor står Dansk Sejlunion og Kiteboarding Danmark inde for certificerede kiteskolers undervisningskvalitet.
 • Certificerede kiteskoler kan bestille Dansk Sejlunions diplomer og materialer.
Det siger dansk lovgivning

Det siger loven:

Inden for professionel/kommerciel oplæring i alle typer af vandsport, herunder kitesurfing, skal instruktion/events foregå i henhold til Søfartsstyrelsens regelsæt om hensigtmæssig instruktion og sikkerhed. Søfartsstyrelsen er en styrelse under Erhvervsministeriet.

Søfartsstyrelsen stiller krav til uddannelse og formulering af en sikkerhedsinstruks for alle typer af professionel/kommerciel oplæring i vandsport.

Læs regelsættet på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Læs vejledning og download skabelon til den lovpligtige sikkerhedsinstruks.

Desuden skal kommercielle kiteskoler tegne lovpligtig arbejdsgiverforsikring og erhvervsansvarsforsikring.

§ Hvis du er begynder og fx vil tage et kursus i kitesurfing, handler det om DIN sikkerhed!

§ Hvis du er instruktør, vedrører Søfartsstyrelsens regelsæt bl.a. DINE arbejdsvilkår og jura, herunder krav om at være kvalificeret instruktør. Du kan som instruktør komme i en meget alvorlig situation ift. Dansk lovgivning, hvis ikke du er kvalificeret instruktør!

§ Hvis du er instruktør, skal du altid sikre dig, at din arbejdsgiver har en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, som dækker den aktuelle arbejdsaktivitet (instruktion), og at din arbejdsgiver har en erhversansvarsforsikring. I tilfælde af et uheld er du dårligt stillet, hvis ikke forsikringerne er fyldestgørende!

Søfartsstyrelsens regelsæt, som er dansk lovgivning for kommercielle aktører inden for professionel oplæring i vandstport, vedrører IKKE almindelige klubaktiviteter på foreningsniveau.

Kiteskolers samarbejde med Dansk Sejlunion

Samarbejdet med Dansk Sejlunion

Dansk Sejlunion er den nationale organisation for fritidssejlads i alle dets former, tilsluttet Danmarks Idræts Forbund og relevante internationale organisationer for sejlads som fx World Sailing (tidligere ISAF).

Dansk Sejlunion er med sine ca. 55.000 medlemmer blandt de 10 største største specialforbund inden for idræt i Danmark.

Certificerede kiteskoler og Kiteboarding Danmark indgår i et konstruktivt samarbejde med Dansk Sejlunion om en større organisering af kitesurfsporten med henblik på at understøtte kitesurfing sportens behov for større sikkerhed på kitekurser samt lokal, regional og national organisering til fordel for den enkelte udøver.

Den nye udøver præsenteres for kravene for et "DS-kitekursus" samt kravene til at være certificeret kiteskole på bagsiden af "Kitesurfer 1" diplomet.

Ansøg om at bliv certificeret kiteskole
Klik her

Senest opdateret: 13. marts 2019