Dansk SejlunionSejlerskoler for voksne

Lær at sejle på en sejlerskole i en klub tæt på din bopæl.

I de nedenstående afsnit kan du læse mere om sejlerskoler for voksne.

Lær at sejle

En lang række sejlklubber tilbyder voksne at blive undervist i, hvorledes man håndterer en sejlbåd. Arbejdet bliver som regel udført af frivillige instruktører fra klubberne, som bruger deres fritid på at hjælpe andre voksne med at få en god og sikker start på sejlerlivet. Bådene stilles til rådighed af sejlklubben.

Undervisning i teori

De fleste sejlklubber har undervisning i teori, så tag kontakt til din lokale klub og hør nærmere. Har de ikke teoriundervisning der, vil der oftest kunne henvises til andre klubber eller til den nærmeste lokale aftenskole, som underviser i navigation frem mod den teoretiske delprøve.

Undervisning i praktisk sejlads

De fleste klubbers sejlerskoler underviser i klubejede både. Undervisningen foregår som regel i perioden fra maj til oktober, med en ugentlig undervisningsaften. Udover at være en introduktionen til sejlads er sejlerskolen en god indgang til klublivet og en mulighed for at træffe mennesker med samme interesse. Undervisningen afsluttes som regel med den praktiske delprøve.

Er det dyrt

At lære at sejle er meget billigt, når det foregår i en sejlklub. Oftest skal man betale kontingent og skolegebyr. Udgifterne er forskellige fra klub til klub men ligger typisk på 700 kr (et års kontingent) og ca. 1200 kr. i skolegebyr.

Udover kontingent og skolegebyr skal du selv investere i en redningsvest, ligesom solidt regntøj hurtigt kan blive nødvendigt.

Senest opdateret: 24. oktober 2016