Dansk SejlunionOptagelse i Dansk Sejlunion

Dansk Sejlunion er Danmarks nationale organisation for alle klubber og sejlere og er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Du finder alt vedr. optagelse i Dansk Sejlunion på Dansk Sejlunions nye hjemmeside. Se mere på dette link.

Fordele for klubber

Medlemskab af Dansk Sejlunion giver både klubben og den enkelte sejler en række fordele.

Idrættens Forsikringer
Via medlemsskabet i Dansk Sejlunion er klubber automatisk dækket af en forsikringspakke, der omfatter:

 • Den lovpligtige arbejdsgiverforsikring og en frivillig arbejdsskadeforsikring 
 • Ansvarsforsikring (tilsvarende erhvervsansvar)
 • Idrætsrejseforsikring
 • Retshjælpsforsikring 
 • Psykologisk krisehjælp

Idrættens Forsikringer er særdeles attraktive for foreninger, fordi forsikringspakken er skaleret efter foreningers behov. 

Læs mere om Idrættens Forsikringer her

Dansk Sejlunion Klubforsikring
Dansk Sejlunion tilbyder formidling af forsikringer, som dækker klubbers yderligere behov, ud over Idrættens Forsikringer, som fx forsikring af klubhus, løsøre, klubbåde, broanlæg og andre forhold. Forsikringsområdet kan være svært at overskue for klubber. Via Dansk Sejlunion Klubforsikring kan klubber tegne attraktive forsikringer, som afdækker klubbens behov individuelt. Der er mange eksempler på klubber, som har oplevet store besparelser ved at forsikre sig via dette tilbud.

Læs mere om Dansk Sejlunion Klubforsikring her

Øvrige fordele

 • Klubber har mulighed for at optage rentefri lån via DS-Lånefond

 • Ift. adgangen til vand har klubber fordel ved medlemskab af DS og dermed tilknyttet DIF i situationer, hvor fx fredningssager kan være under opsejling eller er igangværende. Herunder også ift. rådgivning på miljøområdet eller i andre typer forhold – fx i relation til folkeoplysningsloven. Dansk Sejlunion vejleder også om de nye muligheder i den reviderede naturbeskyttelseslov.

 • Klubbens frivillige har adgang til Dansk Sejlunions uddannelser
  • Instruktør/træneruddannelse – både for ungdom og voksen
  • Sejlerskoleinstruktør
  • Kapsejlads
 • Rådgivning fra klubkonsulenter inden for alle områder, som vedrører klubbers organisation, konkrete aktiviteter og vejledning i etablering af aktiviteter. Konsulentrådgivning omfatter f.eks. tursejlads, kapsejladsaktiviteter, ungdomsarbejde m.m. 

 • Vejledning i folkeoplysningslov

 • Rådgivning i diverse anden lovgivning

 • Rabat på 20 % på klubstandere og andre typer flag

 • På ungdomsområdet har klubber endvidere en række fordele, der bl.a. omfatter:
  • Vejledning i rekruttering og fastholdelse af ungdomssejlere
  • Vejledning i samarbejder med skoler
  • Vejledning i sommeraktiviteter
  • Vejledning i koncepter inden for kapsejlads – traditionel såvel som alternativ
  • Vejledning i aldersrelateret træning af børn og unge (ATK-koncept)
  • Trailere og andet udstyr til gratis lån. Herunder trailere med kajakker, windsurf og SUP brætter. Trailere med FEVA-joller. Trailer med sejl til holdsejlads. Trænerkufferter. Orienteringssejladskuffert.
Fordele for klubbens medlemmer

Dansk Sejlunion Bådforsikring

Klubmedlemmer kan tegne attraktive bådforsikringer gennem Dansk Sejlunion. Som en ekstra service hjælper en professionel og uvildig forsikringsmægler med rådgivning - både når forsikringen skal tegnes og når skaden er sket.

Læs mere om Dansk Sejlunion Bådforsikring her

Rammebetingelser

 • Dansk Sejlunion er engageret i en lang række sager inden for miljø- og planlægning med henblik på at sikre sejlere adgangen til vand. Det gælder for eksempel dialog med myndigheder såsom Naturstyrelsen, Kystdirektoratet, Søfartsstyrelsen, Folketinget, SKAT, Politikredse o.a.
 • Dansk Sejlunion er alle sejleres talerør, når der laves arealplanlægning i søterritorier og i ferske vande. Det kan for eksempel dreje sig om konflikter i forhold til andre interesseorganisationer, planlægning af havvindemølleparker, tangmarker og ændringer i bekendtgørelser og fredninger.
 • Dansk Sejlunion taler sejlernes sag i relation til emner som for eksempel brug af bundmaling

Sagt med andre ord er rammebetingelser én ud af mange fordele for sejlere – nemlig at være en del af et stort interessefællesskab.

Fritidssejler

 • Turbøjer - klubmedlemmer i Dansk Sejlunions klubber kan ligge for svaj ved 170 turbøjer
 • Tursejler-app - havneguide og turbøje-kort
 • Formidling af juridisk rådgivning for sejlere vedr. køb/salg/forsikring af både og alle regler for fritidssejlads
 • Udstedelse af kanalbeviser og internationalt ejercertifikat

Kapsejler

 • Udstedelse af ORC og DH-målebreve
 • Udstedelse af klassebeviser
 • Vejledning i afvikling af kapsejlads
 • Kapsejladsregler
 • Medlemmer i DS-klubber kan deltage i kapsejlads (klub/regionalt/nationalt/internationalt)

Senest opdateret: 22. februar 2020