Dansk Sejlunion29. august 2019 07:28 af Dansk Sejlunion

Dødsfald – Ole Jakobsen, tidligere formand for Dansk Sejlunion

Ole Jakobsen var én blandt fem tidligere formænd, der deltog i receptionen ved Dansk Sejlunions 100 års jubilæum i 2013. Foto: Mogens Hansen

Ole Jakobsen var formand for Dansk Sejlunion i en periode, hvor sejlsporten udviklede sig eksplosivt. Lørdag den 24. august døde Ole i en alder af 91 år.

Mindeord ved Dansk Sejlunions tidl. generalsekretær Dan Ibsen 

Dansk Sejlunions formand i årene 1978-84, Ole Albery Jakobsen, Roskilde, døde lørdag den 24. august i en alder af 91 år efter kort tids sygdom og omgivet af sin familie - efter et langt og godt liv, hvor sejlsporten spillede en central rolle for både Ole og hele familien.

Ole Jakobsen var født og opvokset i Roskilde, hvor familien havde båd i mange år, en Great Dane 28 ”Serfaq” (grønlandsk for tejst), som blev brugt flittigt til weekend- og sommerture med familiens fire børn. Alle fire børn sejlede og blev i Roskilde Sejlklub i starten af 1970’erne kaldt ”4-banden”.

I sin formandstid i Dansk Sejlunion sejlede Ole og hans hustru rundt i hele Danmark og besøgte sejlklubber om sommeren, heriblandt til klubjubilæer og støre kapsejladser – så Ole blev kendt som ’den sejlende formand’.

Ole brandmand
Ole Jakobsen blev uddannet som ingeniør og var gennem mange år brandinspektør og senere vicebrandchef i Roskilde – og havde dermed også god ledererfaring. Han engagerede sig dybt i Roskilde Sejlklub, hvor han var formand, endda to gange. I Roskilde blev han ikke kaldt andet end ”Ole brandmand”.

Ole blev valgt som formand for Dansk Sejlunion i 1978 på baggrund af hans erfaringer fra sejlerlivet og driften af Roskilde Sejlklub. Også andre kvaliteter var afgørende ved valget af formand. Klubberne ønskede, at en ny formand gerne måtte komme ”udefra”, altså ikke fra København.

Samtidig var det et ønske, at en ny formand ikke boede alt for langt fra den daglige drift og sejlunionens daværende sekretariat på Svanemøllehavnen, i KAS’ klubhus.

Eksplosiv vækst
Det var den afgående formand, Mogens Maag, som på et tidspunkt trak Ole til side og opfordrede ham kraftigt til at stille op til formandsvalget. På Sejlerdagen i 1978 blev Ole enstemmigt valgt som Dansk Sejlunions formand, hvor han fungerede gennem seks år.

Oles formandstid blev en periode med meget udvikling og mange nye tiltag. Sejlsporten voksede eksplosivt i 1970’erne og 1980’erne.

Alene i Oles formandstid steg det samlede medlemstal i danske sejlklubber fra cirka 50.000 til 60.000 medlemmer, og antallet af klubber voksede fra 170 til 207. Vokseværket betød, at man flyttede sekretariatet fra Svanemøllehavnen til større kontorer på Falkoner Allé og kort efter til mere plads og billigere husleje i Idrættens Hus i Brøndby.

De store kapsejladser
Også kapsejlads udviklede sig eksplosivt – ikke mindst i kølbåde, hvor flere og flere familier fik egen sejlbåd. Den store interesse kunne måles ved Fyn Rundt og Sjælland Rundt, der udviklede sig til verdens to største kapsejladser.

I samme periode blev Dansk Handicap-målesystemet etableret, ligesom det også var i Oles formandstid, at Folketinget vedtog eliteidrætsloven, der skabte grundlag for en markant stigning i i støtten til elitesejlerne. Også Dansk Sejlunions første sponsoraftale – en treårig aftale med Tuborg til genopstart af 470 som dansk OL-jolle – blev indgået med Ole som formand.    

Kæmpede mod afgift
I 1982 indførte den socialdemokratiske regering skat på lystfartøjers kaskoforsikring. Ole kæmpede voldsomt mod forslaget. Han tog ind på Christiansborgs gange af flere omgange for at tale politikerne til fornuft, men lige lidt hjalp det. Desværre er der stadig skat på sejlsport den dag i dag - som den eneste idræt i Danmark.

Som inkarneret tursejler var Ole med til at introducere DS Turbøjerne, som lige siden har været en stor succes og er vokset i antal. Langturs- og Motorbådsudvalget øgede deres indsats og service for tursejlerne, hvilket blev taget positivt imod i mange klubber.

Stor og engageret indsats
Ole var formand i en ekspansiv periode, hvor Dansk Sejlunion kom op blandt de ti største forbund under Danmarks Idrætsforbund. Han blev i 1984 afløst af John Christensen, som indtil da havde været formand for sejlunionens OL-udvalg.

I 1985 blev Ole Jakobsen tildelt Dansk Sejlunions højeste udmærkelse, Ærestegnet. 

Tusind tak for en meget stor og engageret indsats for dansk sejlsport. Vores tanker går til Oles familie, fire børn, syv børnebørn og tre oldebørn.

Æret være Ole Albery Jakobsens minde.