Dansk Sejlunion27. august 2019 07:29 af Flemming Ø. Pedersen

foiling.DK anerkendt som specialklub i Dansk Sejlunion

Foilende sejlads fra øverste hylde - her det australske SailGP-team, hvor farten kan runde 50 knob. Foto: Bob Martin

Nyt initiativ har som mål at accelerere udbredelsen af foilende sejlads i Danmark. Med anerkendelsen opnår foiling.DK status i Dansk Sejlunion på lige fod med klasseorganisationer.

En gruppe passionerede A-cat- og Flying Phantom-sejlere har taget initiativ til foiling.DK - for derigennem at udbrede sejlads i foilende både i Danmark.

Initiativet har nu fået Dansk Sejlunions anerkendelse som specialklub, hvilket indebærer samme rettigheder som klasseorganisationer fx i forhold til at søge om aktivitetstilskud eller indgå i Dansk Sejlunions netværk og aktiviteter.

"Jeg er rigtig begejstret for, at vi kan bakke op bag de ildsjæle, som har sat sig i spidsen for at udbrede kendskabet til sejlads i foilende både. Jeg er ikke i tvivl om, at vi i Danmark kommer til at se et gevaldigt løft i denne sejladsform - drevet af begejstring blandt sejlere og med konstant nyudvikling af bådene," siger Christian Lerche, direktør i Dansk Sejlunion.

"Med foiling.DK har netværket af sejlere et sted at søge hen, hvis man vil have gode råd eller finde nogen at sejle sammen med,” tilføjer han.

Klar til dialog med klubber
På hjemmesiden bag navnet fremgår blandt andet:

"Vores højeste ønske for dansk sejlsport er, at vi kommer med på forsiden af foiling-bølgen. Det er dét, vi gerne vil hjælpe med."

En af initiativtagerne, Christian Nygaard, uddyber:  

”Hvis jeres klub fx er i tvivl om, hvilke både, I bør satse på, og hvordan I kommer i gang, er vi klar til at tage en dialog om det. Vi stiller gerne op og fortæller jeres sejlere om foilingens glæder og udfordringer. Og vi har masser af gode råd og erfaringer, vi kan dele med de nye foilere.”

Udover Christian Nygaard er det Bo Hasseriis, Rasmus Fredsted og Tom Bøjland, der står bag foiling.DK.

Den nye specialklub har endnu kun ganske få medlemmer. Blandt andet derfor er anerkendelsen fra Dansk Sejlunion i første omgang afgrænset til en toårig periode. Inden to år skal foiling.DK have etableret en bredere platform for medlemskab.