Dansk Sejlunion24. marts 2019 23:51 af Flemming Ø. Pedersen

Sådan forløb Dansk Sejlunions generalforsamling 2019

Et klart flertal blandt klubberne forkastede bestyrelsens forslag om at tage kredsene ud af Dansk Sejlunions vedtægter. Her er en gennemgang af de mest markante punkter fra årets generalforsamling.

Skal kredsene fortsat indgå i Dansk Sejlunions vedtægter? Spørgsmålet spillede en central rolle på Dansk Sejlunions generaforsamling 2019, der fandt sted lørdag (23.3.) i Middelfart.

Få nyhedsbreve fra Dansk Sejlunion - tilmelding her

Delegerede fra 40 klubber var mødt frem for at tage del i debatter og afstemninger, og allerede under de indledende og uformelle debatmøder om formiddagen var der tydeligt fokus på bestyrelsens forslag om at skrive kredsene ud af vedtægterne.

47Genfor230319

Som dagen skred frem tegnede sig et billede af markant modstand mod ideen. Sundby Sejlforening førte an med et konkret ændringsforslag - og et argument om, at kredsenes tilknytning til Dansk Sejlunion sikrer de enkelte kredse øget tyngde i dialogen med lokale myndigheder.

En skriftlig afstemning til slut viste et klart flertal for at bevare kredsene i Dansk Sejlunions vedtægter. 

73Genfor230319

Stemmesedler samles ind... 

"Bestyrelsens forslag blev forkastet, fordi medlemmerne ser kredsene som et stærkt netværk for de lokale klubber. Det vil de gerne holde fast i, og det respekterer vi selvfølgelig," sagde Dansk Sejlunions formand, Line Markert, efterfølgende.

Se Dansk Sejlunions reviderede vedtægter 2019

"Klubberne har i dag meldt ind, at de vil have kredse, og at de vil bruge dem aktivt - og jeg har selvfølgelig en forventning om, at klubberne nu vil bidrage til at finde ud af, hvordan vi bruger kredsene bedst muligt."

Formand Line Markert kommenterer forløbet af generalforsamlingen

Også på et andet punkt måtte bestyrelsen korrigere sig samlede forslag til revision af vedtægterne.

Bestyrelsen havde foreslået, at hver klub maksimalt kan medbringe tre fulgmagter ved generalforsamlingen. Her var der klart flertal for at hæve antallet til seks fuldmagter - som herefter vil gælde fremover.

Med de to ændringer indarbejdet blev bestyrelsens forslag til revision af vedtægterne herefter vedtaget.

Snekkersten Skotterup Sejlklub - vinder af Klubudviklingsprisen 2019

"Klubberne VIL fællesskabet"
Flere andre emner fik i dagens løb de delegerede på podiet med kommentarer og forslag til Dansk Sejlunions arbejde og prioriteringer.

Der blev efterlyst bedre samarbejdsværktøjer og øget videndeling mellem klubberne. Ligesom der også blev efterlyst tydeligere indsatser i forhold til tursejlere.

"Vi har fået bekræftet i dag, at vi har nogle klubber, der gerne vil hinanden og fællesskabet. Vi skal bare blive bedre til at gribe begejstringen og få den solgt bedre mellem generalforsamlingerne," konkluderede Line Markert.

77Genfor230319

Kampvalget om fire pladser i bestyrelsen mundede ud i tre genvalg og et enkelt nyt bestyrelsesmedlem.

Jørgen Thorsell, KDY, træder ind som nyvalgt medlem - i øvrigt på en dag, hvor han nogle timer tidligere blev valgt som ny formand for Danmarks Sejlsportsliga Forening.

"Jeg kommer med en tilgang til fornyelse. I Sejlsportsligaen har vi lært, hvordan fornyelse kan udvikle sig til noget ekstraordinært, når nogle ildsjæle får det rum, de har brug for," sagde Jørgen Thorsell - med henvisning til Youngsters og WOW og yderligere initiativer, der er på vej i ligaregi.

"Hvis det er på den måde, vi kan skabe det nye sejlerdanmark, så vil jeg blive rigtigt glad," lød det fra Thorsell, der er uddannet civilingeniør og kan trække på mange års topposter fra erhvervslivet.

Jørgen Thorsell - nyvalgt i bestyrelsen

Christian Hangel, Anne Skovbølling og Thomas Ebert blev alle genvalgt til bestyrelsen.

Jens Haugaard, Hans Olling og Søren Johnsen opnåede ikke valg. Blandt de tre var der flest stemmer til Haugaard og Olling, som begge tog i mod valg som suppleanter.

Den nye bestyrelse holdt sit første og konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen. Her blev Henrik Voldsgaard genvalgt som næstformand, og Peter Bjerremand belv genvalgt som politisk-økonomisk ansvarlig.

85Genfor230319

Dansk Sejlunions bestyrelse det kommende år - fra venstre: Anne Skovbølling, Thomas Ebert, formand Line Markert, Henrik Voldsgaard, Peter Bjerremand, Christian Hangel og Jørgen Thorsell (Ditte Juul Kristensen var ikke til stede)