Dansk Sejlunion12. februar 2019 12:55 af Henrik Tang

24 klasser modtager tilskud til udviklingsprojekter

Stor idérigdom og vilje afspejles i klasseorganisationers arbejde med sportslig udvikling.


I dansk sejlsport er klasseorganisationer vigtige brikker i forhold til sportslig udvikling af sejlsporten.

Dels er klasseorganisationer aktivitetsbærere i samarbejdet med arrangørklubber, når der afholdes kapsejladser, rangliste-stævner og mesterskaber, dels er klasseorganisationer tæt på de enkelte sejleres sportslige mål og ambitioner gennem tilbud som eksempelvis træningssamlinger og lignende.

Dansk Sejlunion støtter klassernes ambitioner om sportslig udvikling via en model, hvor der ydes projekttilskud med henblik på eksempelvis at højne niveauet og kvaliteten af aktiviteter i klassen, at rekruttere flere sejlere til de enkelte klasser, at afholde åbne træningssamlinger o.l. Formålet er et komme bredt ud i sportsligt aktive klasser med et fremadrettet perspektiv.

Initiativ og visionære ambitioner
I 2019 er flere af de mest aktive klasser med sportslige aktiviteter for såvel juniorer, unge sejlere som seniorer igen initiativrige og ambitiøse – en tendens, som vækker glæde i Dansk Sejlunion. Dansk Sejlunions direktør, Christian Lerche, udtaler:

”De mange ansøgninger vidner om stor idérigdom og vilje hos klasseorganisationerne til at gennemføre aktiviteter, der kan løfte sejlernes kompetencer. Vi har mere end tidligere tilstræbt at støtte aktiviteter med et klart sportsligt sigte, der kan bringe aktive sejlere og klasser til et højere niveau – fx ved at gennemføre træning under vingerne af en erfaren træner. Det betyder meget for os i Dansk Sejlunion, at vi med denne støttemodel kommer bredt ud i klasserne og kan være med til at gøre en reel forskel.”

24 modtagere af tilskud til i alt 41 projekter
Fristen for at ansøge Dansk Sejlunions tilskudsmodel til klasseorganisationer var d. 1. februar. En arbejdsgruppe i Dansk Sejlunion har gennemgået alle ansøgninger. 24 klasser har ansøgt om tilskud til i alt 71 projekter, hvoraf 41 projekter modtager et tilskud med vægt på sportslig udvikling.

Se oversigt over støttemodtagere i 2019

Se mere om klassernes aktiviteter og Dansk Sejlunions tilskudsmodel til klasseorganisationer på banneret herunder, hvor der kan tilgås en oversigt over støttede projekter fra 2017-2019.