Dansk SejlunionTilskud til klasser i 2019

Fordeling af tilskud til udvikling af sportslige aktiviteter i klasser for 2019

Fordelingen af tilskud er truffet ud fra kriterier, som fremgår af Dansk Sejlunions tilskudsmodel til udvikling af sportslige aktiviteter i klasseorganisationer med højt eller respektabelt niveau - herunder i forhold til nationale stævner og mesterskaber. Se mere om kriterier her.

Ansøgte projekter/aktiviteter, som har opnået tilskud, fremgår herunder.

Ansøgte projekter/aktiviteter, som ikke har opnået tilskud, fremgår ikke herunder.

Dansk 29'er Klub

Samlet ansøgt beløb til projekter: 75.000 kr.
Samlet bevilget beløb til projekter: 21.000 kr.

Træningssamlinger og eksperbistand

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 20.000 kr.
Bevilget beløb: 7.000 kr.

At styrke sportslig udvikling via træningssamlinger med ekspertbistand for såvel nye som øvede sejlere. Fokus er på progression.

Nordisk samarbejde

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 22.000 kr.
Bevilget beløb: 14.000 kr.

At styrke sejlernes kompetencer gennem øget samarbejde mellem de nordiske lande.

At nordiske sejlere skal kunne benytte sig af træningscamps på tværs af nationer.

Dansk 5o5-jolle Klub

Samlet ansøgt beløb til projekter: 21.000 kr.
Samlet bevilget beløb til projekter: 7.000 kr.

Træningssamling

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 6.000 kr.
Bevilget beløb: 7.000 kr.

At afholde træningslejre for klassens aktive sejlere med fokus på alle niveauer fra nye sejlere til klassens meget erfarne sejlere.

Danish A-Class Association

Samlet ansøgt beløb til projekter: 27.200 kr.
Samlet bevilget beløb til projekter: 7.000 kr.

Træningssamling

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 27.200 kr.
Bevilget beløb: 7.000 kr.

At afholde en træningslejr med fokus på at opnå bedre upwind foil skills og downwind foil tactics.

CB66 Class Denmark

Samlet ansøgt beløb til projekter: 17.000 kr.
Samlet bevilget beløb til projekter: 7.000 kr.

Træningssamling

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 7.000 kr.
Bevilget beløb: 7.000 kr.

At begyndere og erfarne sejlere får mulighed for at finpudse teknikken og at blive rystet sammen om klassens aktiviteter.

At en professionel træner coacher deltagerne inden for taktik, strategi, mm.

Danish Contender Association

Samlet ansøgt beløb til projekter: 66.000 kr.
Samlet bevilget beløb til projekter: 14.000 kr.

Træningssamlinger

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 22.000 kr.
Bevilget beløb: 14.000 kr.

At løfte sejlernes niveau.

At styrke klassens vækst og sammenhold.

At etablere et forum for vidensdeling ml. de bedste sejlere og nye sejlere.

Danish Hobie Class Association

Samlet ansøgt beløb til projekter: 4.500 kr.
Samlet bevilget beløb til projekter: 7.000 kr.

Træningssamling

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 4.500 kr.
Bevilget beløb: 7.000 kr.

At afholde en træningslejr som optakt til sæsonen.

At rekruttere flere nye sejlere til klassen.

At få øge deltagelsen til internationale stævner.

Dansk Brætsejler Organisation

Samlet ansøgt beløb til projekter: 227.000 kr.
Samlet bevilget beløb til projekter: 63.600 kr.

Freeride Fun Cup

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 21.600 kr.
Bevilget beløb: 21.600 kr.

At etablere regionale træningssamleringer/stævner for niveauer fra begynder til freeride-niveau.

At afholde 9 træningssamlinger i 2018.

At rekruttere til DBOs aktiviteter.

At etablere regionale træningsmiljøer.

Young Gun Classic - Klitmøller

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 12.000 kr.
Bevilget beløb: 7.000 kr.

At afholde en efterårscamp for børn og unge sejlere i alderen 6-16 år.

At tilbyde professionel undervisning, der skal inspirere til forskellige windsurfing discipliner.

At komme i dialog med forældre gennem et stærkt netværk med lang tradition.

Påske træningssamling

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 8.000 kr.
Bevilget beløb: 7.000 kr.

At øge antallet af deltagere til DBOs aktiviteter.

At afholde en effektiv træningslejr for aktive sejlere, herunder windsurf og windfoil..

At vidensdele på tværs af niveauer.

At øge motivationen for kapsejlads.

Talenttræning i junior windsurfing

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 50.000 kr.
Bevilget beløb: 14.000 kr.

At øge tilgangen af juniorer i slalom, wave og freestyle.

At tilbyde struktureret undervisning, som understøttes via sund konkurrencekultur og positivt samvær.

At etablere en platform for personlig udvikling.

Jibe og Foil clinics

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 50.000 kr.
Bevilget beløb: 14.000 kr.

At tilbyde professionel personlig professionel coaching til den enkelte sejler.

At afholde 1 jibe clinic.

At afholde 1 foil clinic.

Dansk Drage Klub

Samlet ansøgt beløb til projekter: 15.000 kr.
Samlet bevilget beløb til projekter: 7.000 kr.

Større bredde i klassen

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 15.000 kr.
Bevilget beløb: 7.000 kr.

At afholde opvarmningsweekende med professionelle sejlere som coaches. 

At sikre, at nye sejlere får support af trænere under stævner.

Dansk Feva Klub

Samlet ansøgt beløb til projekter: 43.500 kr.
Samlet bevilget beløb til projekter: 28.000 kr.

Træningssamlinger

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 20.500 kr.
Bevilget beløb: 21.000 kr.

At afholde tre træningscamps med god regional fordeling.

At styrke sejlernes sammenhold på tværs af klubber.

At arrangere aktiviteter for eksisterende og nye sejlere.

At etablere et stærkere netværk på tværs af landet, hvor der motiveres til større stævnedeltagelse.

At højne det sportslige niveau i klassen.

At ’uddanne’ trænere i bådtypen.

Kapsejlads support

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 23.000 kr.
Bevilget beløb: 7.000 kr.

At understøtte nye og unge sejlere med relevant info om den givne kapsejlads.

At give erfarne sejlere kompetent og relevant sparring på høj niveau.

Dansk Formula 18 Klub

Samlet ansøgt beløb til projekter: 22.100 kr.
Samlet bevilget beløb til projekter: 7.000 kr.

Træningssamling

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 22.100 kr.
Bevilget beløb: 7.000 kr.

At højne internationale resultater.

At skabe fremtidige målsætninger for klassens sportslige aktivitet.

At skabe videndeling på tværs af beslægtede klasser.

Dansk Knarr Klub

Samlet ansøgt beløb til projekter: 50.850 kr.
Samlet bevilget beløb til projekter: 13.500 kr.

Træningssamling

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 12.200 kr.
Bevilget beløb: 7.000 kr.

At bygge bro mellem teori og praksis.

At besætninger udvikler sig gennem analytisk tilgang til kapsejlads.

Seminar om regler og baner

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 6.500 kr.
Bevilget beløb: 3.250 kr.

At udbrede kendskabet til World Sailing samt diskutere udviklingsmuligheder for baner med forskellige gates. 

At afholde 3 seminarer om emnet.

Seminar omg teambuilding

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 6.500 kr.
Bevilget beløb: 3.250 kr.

At sætte fokus på team performance med fokus på temaerne: "kommunikation om bord"; "Samarbejde og roller"; "Komfortzone vs. udviklingszone"; "Omstillingsparathed".

Dansk Melges 24 Klub

Samlet ansøgt beløb til projekter: 60.500 kr.
Samlet bevilget beløb til projekter: 14.000 kr.

Træningspas under stævner

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 40.000 kr.
Bevilget beløb: 14.000 kr.

At indføre træningspas og professionel coaching i forbindelse med stævner.

Dansk OK-jolle Klub

Samlet ansøgt beløb til projekter: 50.000 kr.
Samlet bevilget beløb til projekter: 31.000 kr.

Udlånsjoller

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 20.000 kr.
Bevilget beløb: 10.000 kr.

At udbrede klassen til flere klubber via Dansk OK-jolle klubs tre udlånsjoller.

At udlånsjoller er i god stand til kapsejlads i klassens fleets.

Træningssessions

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 30.000 kr.
Bevilget beløb: 21.000 kr.

At styrke klassens bredde.

At øge kompetenceniveauet hos aktive sejlere.

At fastholde aktive sejlere.

At afholde træningslejre fordelt efter kompetenceniveau.

Dansk Tera Klub

Samlet ansøgt beløb til projekter: 24.000 kr.
Samlet bevilget beløb til projekter: 25.000 kr.

Træningssamlinger

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 18.000 kr.
Bevilget beløb: 18.000 kr.

At Afholde trænings camps med god regional fordeling.

At begyndere og let øvede prøver ’orienteringssejlads’.

At sejlere på højt niveau får højnet niveauet af taktisk forståelse.

Uge 42 træningssamling

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 5.000 kr.
Bevilget beløb: 7.000 kr.

At sejlere tilbydes coaching af trænere med særlige kompetencer inden for bådtypen i forbindelse med deltagelse på Dansk Sejlunions "Uge 42" lejr.

Dansk Zoom8 Klub

Samlet ansøgt beløb til projekter: 117.700 kr.
Samlet bevilget beløb til projekter: 35.000 kr.

Åben Gummibåd

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 36.700 kr.
Bevilget beløb: 14.000 kr.

At støtte sejlere fra klubber, som ikke stiller træner til rådighed til stævner.  

At sejlere på tværs af landet mødes til skippermøder med ekspertbistand og faglig dialog.

At zoom8 klassen bliver et mere synligt og attraktivt alternativ i forhold til jolleskift fra primært Optimist.

No nonsense Camps

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 14.000 kr.
Bevilget beløb: 21.000 kr.

At afholde 4 træningslejre med fokus på regellære, fysisk træning, taktik samt boat handling.

At invitere sejlere ind i et socialt træningsmiljø.

At bidrage til sportslig udvikling i klassen.

Danske H-båds sejlere

Samlet ansøgt beløb til projekter: 45.000 kr.
Samlet bevilget beløb til projekter: 16.000 kr.

Kursus undervisning

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 8.000 kr.
Bevilget beløb: 7.000 kr.

At undervise nye sejlere i trim og boathandling.

Professionel træning

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 9.000 kr.
Bevilget beløb: 9.000 kr.

At gennemføre fælles træning i forbindelse med H-båds ligastævner.

Europe Class Denmark

Samlet ansøgt beløb til projekter: 37.000 kr.
Samlet bevilget beløb til projekter: 28.000 kr.

Træningssamlinger

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 16.000 kr.
Bevilget beløb: 21.000 kr.

At der tilbydes træningssamlinger, der bidrager til sportslig udvikling.

At opbygge viden og erfaring på tværs af landet.

At nye og erfarne sejlere får mulighed for at deltage i træningssamlinger sammen.

At nogle træningssamlinger foregår i geografisk nærhed af den enkelte sejler, så klubber bliver opmærksomme på klassens aktiviteter.

Coaching under Junior EM

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 5.000 kr.
Bevilget beløb: 7.000 kr.

At kunne tilbyde professionel coaching til deltagere til Junior EM.

At kunne tilbyde fællestur til Junior EM til en overkommelig pris.

At alle Danmarks pladser til Junior EM udnyttes.

Kiteboarding Danmark

Samlet ansøgt beløb til projekter: 17.400 kr.
Samlet bevilget beløb til projekter: 7.500 kr.

Workshops før Kitetour

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 17.400 kr.
Bevilget beløb: 7.500 kr.

At højne kompetenceniveauet hos deltagere i Kitetouren med fokus på planlægning af: "Konkurrencedeltagelse"; "Strategi i heats".

At mindre erfarne deltagere hurtigt kommer ind i en progression omkring konkurrencedeltagelse.

At afholde 3 workshops inden Kitetour-stævner med opfølgning af professionel coach under konkurrencen.

Laser Association Danmark

Samlet ansøgt beløb til projekter: 107.500 kr.
Samlet bevilget beløb til projekter: 35.000 kr.

Laser 4.7 forløb

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 25.000 kr.
Bevilget beløb: 7.000 kr.

At indsluse de yngste sejlere via lejre og stævner i Danmark samt klubtræning.

Youth (U19) forløb

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 25.000 kr.
Bevilget beløb: 21.000 kr.

At udvikle sejlernes færdigheder i U19-gruppen via lejre og stævner i Danmark samt klubtræning.

Uge 42 træningssamling

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 7.500 kr.
Bevilget beløb: 7.000 kr.

At klassen stiller joller og trænere til rådighed med henblik på at synliggøre klassens aktiviteter for sejlere i juniorklasser, som står over for et jolleskift.

Optimist Class Denmark

Samlet ansøgt beløb til projekter: 79.000 kr.
Samlet bevilget beløb til projekter: 56.000 kr.

C & B træningssamlinger

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 24.000 kr.
Bevilget beløb: 21.000 kr.

At nye og mindre rutinerede sejlere kan komme på lejre med sejlere fra andre klubber.

At der tilbydes lejre regionalt, henholdsvis Jylland, Fyn, Sjælland.

At nye og mindre rutinerede sejlere inviteres ind i kapsejladsmiljøet.

Lands-træningssamliner

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 30.000 kr.
Bevilget beløb: 14.000 kr.

At rutinerede sejlere får mulighed for at træne med en større gruppe sejlere på samme niveau med ’nye’ trænere.

At rutinerede sejlere får en større teoretisk indsigt i træning.

At rutinerede sejlere kan få træning på højt niveau i store felter.

Sommer træningssamling

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 10.000 kr.
Bevilget beløb: 7.000 kr.

At afholde en landsdækkende lejr i sommerferien.

At rutinerede sejlere tilbydes at blive trænet af andre trænere og får alsidige inputs til hjemlig træning.

At B-sejlere får mulighed for at træne med A-sejlere.

At erfaringsudveksle på tværs af niveauer.

Træningssamling i holdsejlads

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 15.000 kr.
Bevilget beløb: 14.000 kr.

At der tilbydes national træning i holdsejlads med trænere, der har højt kompetenceniveau i holdsejlads.

At landets sejlere får tilbud om træning i holdsejlads.

At sejlere, der skal deltage i holdsejlads internationalt har mulighed for at træne med sejlere på højt niveau.

Skandinavisk Wayfarer-Sammenslutning

Samlet ansøgt beløb til projekter: 6.200 kr.
Samlet bevilget beløb til projekter: 6.200 kr.

Drone-optagelser til analyse

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 6.200 kr.
Bevilget beløb: 6.200 kr.

At lave droneoptagelser af kapsejlads, så klassens besætninger kan inddrage film som analyseredskab til optimering af teknik, taktik og strategi i kapsejladser.

Spækhugger Klubben

Samlet ansøgt beløb til projekter: 22.000 kr.
Samlet bevilget beløb til projekter: 14.000 kr.

Træningssamlinger

Projektets formål:

Ansøgt beløb: 22.000 kr.
Bevilget beløb: 14.000 kr.

At afholde træningssamlinger i Øst- og Vestdanmark med fokus på "Regler, taktik og træningsmetoder"; "Praktiske øvelser på vand"; Boathandling". 

Senest opdateret: 8. oktober 2019