Dansk SejlunionOvervejelser inden bådejerskab

Valg af ny båd er ofte en længere proces med rigtig mange overvejelser.

Fra ønsket om at blive skipper med fod på eget dæk til det engentlig sker kan være en meget lang proces.

Leif Sønderberg Petersen har taget det store skridt fra landkrabbe til bådejer. De er erfaringer og informationer han har samlet undervejs har han ønsket at give videre til kommende bådejere - dem kan du læse om på nedenstående sider.

Find en bådplads

Søg efter bådpladser i Danmark blandt havne, der er medlem af Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID) på flidhavne.dk/bådpladser

Senest opdateret: 29. september 2015