Dansk SejlunionGUIDE: Hvilke dokumenter skal du have styr på til kapsejlads?

Når du skal sejle kapsejlads er der dokumenter du skal kunne fremvise ved enten tilmelding, registrering, måling eller kontrol. Få her guiden til hvilke dokumenter du skal have styr på og et godt tip til altid at kunne få fat på dem.

1. MÅLEBREV ELLER KLASSEBEVIS

Dansk Sejlunion udsteder DH-målebreve til kølbåde med ét skrog samt klassebeviser til én-type kølbåde eller joller. Disse dokumenterer enten bådens måledata eller, at båden/jollen overholder klassereglerne.

Dit DH-målebrev eller klassebevis findes på websejler.dk, hvis din båd allerede er registreret – det er dog først gyldigt når der er betalt kapsejladslicens. Herudover skal målebrev/klassebevis dokumentere, at du er ejer af båden – alternativt skal du have dokumentation (download skabelon til låneerklæring) for lån/leje af båden.

Målebrev/klassebevis kan printes eller downloades som PDF på websejler.dk ved login.

Registreringspapirer/måleskemaer
For én-type kølbåde/joller opbevarer Dansk Sejlunion alle oprindelige registreringspapirer/måleskemaer (Measurement Form) fra den første grundlæggende måling. Ejer kan rekvirere elektronisk kopi hos Dansk Sejlunion om nødvendigt.

Måleskemaer for nyt grej der efterfølgende er tilført, fx mast, ror eller sværd, har du selv ansvar for at opbevare.

Er der sket ændringer som fx korrektionsvægte skal dette rettes hos Dansk Sejlunion – send forespørgsel for dette på websejler@sejlsport.dk. 

Er du i tvivl om dine registreringspapirer/måleskemaer er korrekte, så tag kontakt til klassens måler eller en DH-måler – find kontaktinfo på DH-målere her.

Personligt sejlnummer
Sejler du i en klasse der benytter personlige sejlnumre, skal du af klassen have et bevis for dit personlige sejlnummer. Bådens officielle sejlnummer udstedt af Dansk Sejlunion er dokumenteret på klassebeviset.

2. FORSIKRINGER

Sejler du kapsejlads er det et krav, at du har både en ansvar- og kaskoforsikring – og du skal kunne dokumentere gyldig forsikring.

Ved sejlads i udlandet skal du i god tid tjekke om sejladsområdet er dækket i policen. Forsikringssum (ansvar) skal matche kravet i sejladsbestemmelserne. Tjek også om der skal tegnes en tillægsforsikring (på engelsk) samt evt. transportforsikring.

3. MEDLEMSKAB

Du skal kunne dokumentere medlemskab af en sejlklub, samt evt. klasseorganisation, med enten et medlemskort eller kvittering for betalt medlemskab.

4. MEDICINSK DISPENSATION – ANTI DOPING

Har du en lidelse eller sygdomme, der kræver behandling med metoder eller medicin, der er forbudt i henhold til Dopinglisten, kan du søge medicinsk dispensation – en såkaldt TUE (Therapeutic Use Exemption).

Husk at der i princippet kan blive foretaget dopingkontrol ved alle typer kapsejlads - selv aftenmatchen i klubben.

Læs mere om dispensation og se Dopinglisten hos Anti Doping Danmark (ADD) på enten deres hjemmeside eller i Antidoping-app’en.

TIP: Gem dine dokumenter i skyen

Når du har fremskaffet alle relevante dokumenter for deltagelse i kapsejlads, anbefaler Dansk Sejlunion, at du har et fysisk eksemplar med til stævnet/kapsejladsen for hurtig og nem dokumentation ved registrering og måling.

Herudover bør du have adgang til dokumenterne elektronisk i en cloud-tjeneste som fx Dropbox. Så vil du, uanset hvor du er i verden, kunne fremskaffe den nødvendige dokumentation. I samme mappe kan det også være relevant af have kopi af pas, sygesikring (gult og blå) etc.

Senest opdateret: 3. maj 2018