Dansk Sejlunion22. februar 2018 08:14 af Flemming Ø. Pedersen

Dansk Sejlunion lukker medlemsbladet SEJLER

Eksplosiv stigning i portoudgifter fører til lukning. SEJLER afløses af tre forskellige, digitale nyhedsbreve.

Inden for de nærmeste dage lander Dansk Sejlunions medlemsblad SEJLER i omkring 40.000 postkasser landet over. Det bliver samtidig den sidste udgave af bladet.

Den direkte årsag er en markant stigning i bladets distributionsomkostninger, og det har fået Dansk Sejlunions bestyrelse til at træffe beslutning om at lukke bladet.

"Det har været en svær og tung afgørelse. Vi ved, at SEJLER er værdsat hos mange sejlere som et blad, der giver et bredt overblik over klub- og sejlerlivet i Danmark og samtidig pirrer sejlerdrømmen," siger Dansk Sejlunions formand, Line Markert.

Aktiviteter frem for porto
"Men i bestyrelsen vil vi hellere bruge penge på aktiviteter frem for porto. Med SEJLER står vi foran at skulle finde rundt regnet 100.000 kr. ekstra for hver fremtidig udgivelse. Vi er overbeviste om, at vi kan få bedre og mere målrettet kommunikation for de samme penge."

PostNord afskaffede fra årsskiftet omdelingen af adresseløse forsendelser. Der findes alternative løsninger, men de har alle det til fælles, at prisen for at udsende et blad som SEJLER stiger eksplosivt.

SEJLER afløses af tre nyhedsbreve 
"Nu omlægger vi vores kommunikation. Fremover udgiver vi tre forskellige nyhedsbreve på e-mail. De dækker meget af det samme indhold som SEJLER, men med nyhedsbreve kan vi ramme den enkelte sejlers interesser mere præcist. Vi kommer tættere på vores brugere, og det er vigtigt for os," fastslår Line Markert. 

Tilmelding er åben
De tre nyhedsbreve får navnene...

  • FRITIDSSEJLER (for tursejlere og bådejere)
  • KLUBLIV (for frivillige og klubaktive)
  • KAPSEJLER (for de sportsligt aktive)

Her kan du tilmelde dig ét eller flere nyhedsbreve

Nyhedsbrevene vil hver især udkomme fire-seks gange årligt. De er gratis at modtage, og du kan til hver en tid afmelde eller ændre modtagelsen.