Dansk SejlunionYachtskippereksamen

Yachtskippereksaminer i kursussæsonen 2018/19
Dansk Sejlunion har fået sin godkendelse til afholdelse af eksaminer så sent, at vi i samråd med Søfartsstyrelsen har valgt ikke at implementere en helt ny pensumbeskrivelse og en ny eksamensform. Derfor vil kursister i 2018, og frem til juni 2019 blive eksamineret efter den model og ud fra det indhold som Søfartsstyrelsen beskrev i Søfartsstyrelsens Studehåndbogen

Forslag til undervisningsmateriale kan du se i Dansk Sejlunions studiehåndbog. Alle prøver skal fra juni 2019 afholdes ved brug af Dansk Sejlunions studiehåndbog. Prøver kan allerede nu afholdes efter Dansk Sejlunions studiehåndbog  

Nødvendige formularer for at anmelde en prøve samt tilmelding til prøve sker ved hjælp af skabeloner her på siden.

Lærerens anmodning om prøveafholdelse
Læreren skal, så snart holdets prøveterminen er fastlagt, anmode Dansk Sejlunion om prøveafholdelse – NB senest 1 måned før prøveafholdelse. Dansk Sejlunion vil på grundlag af anmodningen om prøveafholdelse, lave aftale med en censor til den pågældende prøve og orientere læreren om den endelige prøvedato. Eleverne vil derefter kunne tilmelde sig til prøven her på siden – NB SENEST 14 dage før prøveafholdelse. 14 dage før prøveafholdelse vil tilmeldingen blive lukket, og det vil ikke være muligt at deltage i prøven, hvis man ikke har tilmeldt sig.

Kørselsafregning for censorer

for at få kørsel til eksamensstedet tilbagebetalt skal du udfylde formularen her.

Anmodning om prøveafholdelse
Ønsker du som underviser at afholde en yachtskipperprøve, kan du benytte denne formular.

Censorer ved prøverne er en række af de kendte censorer suppleret med kompetente censorer udpeget af Dansk Sejlunion.

Ønsker du som underviser at afholde en yachtskipperprøve, kan du benytte denne formular.

Tilmelding til prøve

Ønsker du at tilmelde dig en af disse eksaminer skal du anvende denne formular.

For at tilmelde dig Y3-eksaminer skal du have følgende:
- Bestået duelighedsprøve/speedbådsprøve
- Bevis for demonstration af brandslukning
- Bevis for demonstration af redningsmidler

For at tilmelde dig Y1-eksaminer skal du have følgende:
- Bestået Y3-eksamen
- Bestået kursus i udvidet førstehjælp
- Bevis for deltagelse i praktiske øvelser i betjening af de tekniske navigeringsmidler

Y3-eksaminer i vinteren og foråret 2020

  • Snekkersten Skotterup Sejlklub, d. 14/03/2020 kl. 09:00
  • FOF Syd- og Vestsjælland, d. 21/03/2020 kl. 09:00
  • Lynæs sejl- og kajakklub, d. 02/05/2020 kl. 10:00

Y1-eksaminer i vinteren og foråret 2020

  • Københavns Amatør Sejlklub, d. 04/04/2020 kl. 09:30

Spørgsmål
Spørgsmål vedrørende prøver kan rettes til Urd Kornø Rasmussen, urd@sejlsport.dk

Spørgsmål af teknisk karakter skal rettes til Morten Jensen, morten@sejlsport.dk

Senest opdateret: 18. december 2019