Dansk Sejlunion13. december 2017 12:26 af Flemming Ø. Pedersen

Dansk Sejlunion: Vandscooterlov rammer skævt

Modelfoto (iStock)

Der er gode elementer i regeringens lovforslag om skærpede krav til vandscootere og speedbåde. Men kravet om objektivt ansvar skyder langt over mål, påpeger Dansk Sejlunion i et høringssvar.

For få uger siden fremlagde regeringen et nyt lovforslag, der lægger op til markante stramninger i forhold til færdsel på vandscootere. Bliver forslaget vedtaget, vil det betyde krav om vandscooterkørekort fra 1. januar 2018.

Også krav om lovpligtig ansvarsforsikring for vandscootere og speedbåde er på vej, og desuden vil politiet få mulighed for at konfiskere vandscootere og speedbåde, der føres groft uforsvarligt.

Nej til objektivt ansvar
I et høringssvar sendt til Søfartsstyrelsen støtter Dansk Sejlunion op om væsentlige dele af lovforslaget, herunder kravet om vandscooterkørekort. Men kravet om lovpligtig ansvarsforsikring baseret på objektivt ansvar er en unødvendig og fordyrende skærpelse, der vil ramme de forkerte, fastslår Steen Wintlev, sejladschef i Dansk Sejlunion.

"Dansk Sejlunion kan godt støtte ideen om en lovpligtig ansvarsforsikring. Det er ikke urimeligt, at fartøjer med en vis motorkraft er underlagt et forsikringskrav til dækning af personskader," siger han.

"Til gengæld er forslagets punkt om objektivt ansvar ude af proportioner. Det vil tredoble forsikringspriserne i forhold til det nuværende niveau, hvor en motorbåd kan ansvarsforsikres for 5-700 kroner årligt."

Politisk overreaktion
"Forhøjelsen vil ramme sejlklubber og almindelige motorbådsejere, som til sammen vil ende med at sende et ekstra, tocifret millionbeløb ned i forsikringsselskabernes kasser hvert år."

"Efter Dansk Sejlunions opfattelse er lovforslaget på dette punkt en politisk overreaktion målt i forhold til de heldigvis meget få hændelser, hvor speedbåde er involveret i ulykker med personskade" fastslår Steen Wintlev og uddyber:

"Hvis vi tager en sejlklubs RIB som eksempel, så er en båd med stor motorkraft ekstra sikker, fordi den hurtigt kan manøvrere, når fx børn og unge har jolletræning på vandet. Det giver jo ingen mening, at en RIB, der øger tryghed og sikkerheden på vandet, skal have tredoblet sin forsikringspræmie."

Ulykke kunne have været undgået
I høringssvaret påpeger Dansk Sejlunion, at fokus i stedet bør ligge på at sikre politiet de nødvendige ressourcer til at patruljere på vandet.

"Vandscooter-ulykken i Københavns Havn, hvor to unge kvinder mistede livet, kunne have været undgået, hvis politiet havde haft mulighed for at gribe ind hurtigere over for de kåde, unge, vandscooter-førere, der fremprovokerede ulykken," siger Steen Wintlev.

"Intet tyder på, at forsikringskrav har nogen effekt over for uansvarlige enkeltpersoner. De vil tværtimod blot se en høj forsikringspræmie som et argument for helt at undlade at tegne forsikring. Til gengæld vil politiets nære tilstedeværelse og risikoen for at få konfiskeret sit fartøj rumme en konsekvens, som føreren af fartøjet mærker med det samme."

Giv politiet bedre vilkår
"Derfor er det Dansk Sejlunions opfattelse, at problemet med uforsvarlig færdsel på vandet først og fremmest skal bekæmpes ved at give politiet bedre arbejdsbetingelser. Dels i form af øget patruljering ved befærdede havne- og strandområder og dels med mulighed for at konfiskere fartøjer, der sejles uforsvarligt," fastslår Steen Wintlev og tilføjer: 

"Samtidig kan vi støtte ideen om at gøre almindelige ansvarsforsikringer, som vi kender dem i dag, lovpligtige for vandscootere og speedbåde. Det vil give en balanceret skærpelse, der berører alle med vanscooter og speedbåd, samtidig med at det altafgørende fokus vil være rettet mod de ganske få syndere, der sejler på en på uforsvarlig måde, hvor de udsætter andre for fare."