Dansk SejlunionKaskoafgift på fritidsbåde

N. Rosenberg
Foto: N. Rosenberg

HISTORIK

Afgiften på bådforsikringer blev indført i 1976 og er siden ændret flere gange.

Fra start var afgiften 50 % af forsikringspræmien, som senere blev ændret til 75 % af forsikringspræmien.

Den store ændring kom 1. januar 1983, hvor en ny lov (lov nr. 268 af 09. juni 1982) ændrede afgiften fra at være 75 % af forsikringspræmien til 1 % af bådens handelsværdi (forsikringssum). 

I december 2012 vedtog Folketinget at forhøje afgiften på fritidsbådes kaskoforsikringer med 34 procent til 1,34% af bådens forsikringssum.

Provenu udvikling

Nedenstående oversigt over Statens afgiftsprovenu for afgift af lystfartøjsforsikringer.

Tabel 1. Statens afgiftsprovenu (netto) 2011 - 2018

Finansår

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

2018*

Afgift af lystfartøjsforsikringer

110

106

125**

132

125

121

125

130

* Skøn august 2017.
** Staten forventede en provenustigning på 39 mio. fra 2012 til 2013. Den reelle stigning blev på 19 mio. 

Kilde: SKAT

Nyheder om kaskoafgiften

S vender rundt - støtter nu nedsat afgift

29-01-2019 11:49:53 af Flemming Ø. Pedersen Kaskoafgift | ? kommentarer
Socialdemokratiet har været for "unuanceret" i sin hidtidige holdning til kaskoafgiften på lystbåde, erkender skatteordfører, Jesper Petersen (S). Partiet støtter nu nedsættelsen.

Lavere afgift - et godt skridt på vejen

07-12-2018 09:30:00 af Dansk Sejlunion Kaskoafgift | ? kommentarer
Formandsblog: Sejlsporten og bådbranchen går bedre tider i møde efter nedsættelse af forsikringsafgiften. Men kampen slutter ikke her, skriver Dansk Sejlunions formand, Line Markert, i denne kommentar…

Punktum for påstået afgiftsfidus

04-06-2013 23:51:00 Bådforsikring , Kaskoafgift | ? kommentarer
Skatterådet afviser, at danske bådejere kan fritages for kaskoafgiften ved at lade båden forsikre gennem en lille ejerandel på udenlandske hænder. Kaskoafgiften skal bekæmpes på anden vis, mener Dansk…

Senest opdateret: 22. november 2017