Dansk Sejlunion31. maj 2017 20:50 af Henrik Tang

Forårets sidste Grandprix - Sailextreme i Kerteminde

Med cirka 400 sejlere til Sailextreme i Kerteminde afrundes forårets stævne-serie i Dansk Sejlunion Grandprix med manér.

400 sejlere - parat til start

I pinsedagene lørdag og søndag d. 3-4. juni deltager cirka 400 sejlere til det traditionsrige Kerteminde-stævne Sailextreme. Stævnet er en del af Dansk Sejlunion Grandprix og er traditionen tro velbesøgt. Til den 3. afdeling af Dansk Sejlunion Grandprix er Grandprix-klasserne samlet set godt repræsenteret – herunder med et overordentligt stort antal Optimist-A, der alene repræsenterer over 1/4 af stævnets deltagere, og som eneste klasse også har kapsejladser mandag d. 5. juni. Med yderligere deltagelse af Optimist B- og C i Sailextreme udgør Optimist-sejlere således også omtrent halvdelen af stævnets deltagere.

Klasserne Zoom8 og Europe udmærker sig også ved stor deltagelse med henholdsvis mere end 30 Zoom8-sejlere og 40 Europe-sejlere.

Spændvidden i ”DS stævnekoncept”

Gennem en længere årrække har Sailextreme været iblandt Nordeuropas største jollestævner målt på antallet af sejlere, og har herunder også international deltagelse. Ved siden af at levere høj standard i sportslig stævnekvalitet, er Sailextreme samtidig velkendt for sejlerfesten på land. Sideløbende med at levere sportslig kvalitet på nationalt/internationalt niveau formår arrangørerne desuden at afholde kapsejlads for de mindre prøvede junior-sejlere og i den anden ende af skalaen ganske erfarne voksensejlere i jolle-klasser, som ikke er en del af Grandprix-serien. Elementet af at favne bredt på tværs af klasser og alder har blandt andet tjent som inspiration til ”DS stævnekoncept”, som er udviklet gennem det seneste år, og blev lanceret i sin endelige form i forbindelse med første stævne i serien af Dansk Sejlunion Grandprix i Kolding d. 6.-7. maj.

I ”DS Stævnekoncept” lægges der vægt på spændvidden af muligheder for tidssvarende aktiviteter for primært junior og ungdomssejlere på henholdsvis lokalt, regionalt og nationalt niveau. Grandprix-serien, som er den nationale del af ”DS Stævnekoncept”, henvender sig til de mest aktive junior- og ungdomsklasser, og som noget nyt i Grandprix-serien deltager junior- og ungdomsklasserne i udgangspunktet til de samme stævner. Udover at deltagelsen til de enkelte stævner øges, understøtter det også sejlsportens aldersrelaterede træningskoncept, ATK, hvor hjemlige træningsmiljøer på tværs af klasser og alder er en væsentlig del af talentarbejdet i Den Danske Model.

Se mere om ”DS stævnekoncept” og ”Dansk Sejlunion Grandprix” på bannere herunder.