Dansk Sejlunion19. december 2016 14:10 af Nicolas Brandt Hansen

Klubberne løfter den sportslige udvikling af unge

Nicolas Brandt Hansen
Foto: Nicolas Brandt Hansen

Dansk Sejlunion ønsker med sin talentstrategi sammen med klubberne at skabe lokale sportslige udviklingsmiljøer. Nu har den første klub skrevet under på en samarbejdsaftale.

Et af målene med Dansk Sejlunions talentstrategi er, at sportslige udviklingsmiljøer skal skabes, hvor atleterne opvokser og tager deres ungdomsuddannelse. Det er målet, at der i 2025 er 25 klubber som arbejder indenfor konceptet ”klub med sportsligt udviklingsmiljø”, som danner rammen for samarbejdet mellem klubberne og Dansk Sejlunion. 

Dansk Sejlunions indsats overfor klubberne ligger i en analyse af deres nuværende klubmiljø, med henblik på få skabt et samarbejde omkring de udfordringer klubben står med. For nogle klubber er det mindre indsatser, mens det for andre kan være længerevarende indsatser. Indsatser der handler om, at have en rød tråd fra junior til ungdom med trænerudvikling, træningsplanlægning eller fysisk træning samt rådgivning omkring en travl hverdag med skole, sejlads, familie og venner.

Yachtklubben med som den første klub
Yachtklubben Furesøen har som den første klub underskrevet en samarbejdsaftale med Dansk Sejlunion som en klub med et sportsligt udviklingsmiljø. 

Dette skete søndag den 18. december, da Dansk Sejlunions sportschef Thomas Jacobsen mødtes med klubbens formand Gert Eriksen samt klubbens øvrige frivillige ledere.

”Yachtklubben Furesøen har tidligere været Talentcenter, og det har været målet for Dansk Sejlunion, at samarbejdet omkring den sportslig udvikling af unge skulle fortsætte på Furesøen. Derfor er det er glædeligt, at klubbens bestyrelse har taget positivt imod de forandringer den nye talentstrategi har ført med sig,” siger Thomas Jacobsen.

Flere klubber på vej
Siden opstartsmødet for sports- og talentnetværket den 1. november, hvor klubkonceptet for ”klubber med sportsligt udviklingsmiljø” blev præsenteret, har der været en række tilkendegivelser fra klubber som ønsker at være med. Seks klubber er for nuværende i proces omkring at lave en samarbejdsaftale. 

Læs mere om Dansk Sejlunions talentstrategi og klubber med sportsligt udviklingsmiljø her