Dansk Sejlunion10. november 2016 11:22 af Flemming Ø. Pedersen

Sejleruddannelser i nye rammer fra nytår

"Jeg har lyttet til sejlernes organisationer," siger erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V). Foto: Jens Astrup

Dansk Sejlunion byder på opgaven med at overtage Søfartsstyrelsens hidtidige drift og ansvar for fritidssejleruddannelserne, bl.a. sejlerskolernes duelighedsbeviser.

Fritidssejleruddannelserne står foran et markant kursskifte på de indre linjer.

Indtil nu har uddannelserne sorteret under Søfartsstyrelsen. Det bliver der lavet om på fra nytår 2017, hvor én eller flere eksterne organisationer overtager drift og ansvar for sejleruddannelserne, mens  Søfartsstyrelsen får en mere tiltagetrukket rolle som tilsynsførende myndighed, der udstikker de overordnede rammevilkår for uddannelserne. 

"Der har længe været et stort ønske fra sejlernes organisationer om at skabe nogle sejleruddannelser, der var mere brugerrettede og tidssvarende og samtidig mindre bureaukratiske end hidtil. Det har jeg lyttet til. Og jeg er glad for, at vi nu har udformet en model, som både sejlerne og myndighederne vil få glæde af," siger erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) til Dansk Sejlunion - kort efter at have underskrevet den bekendtgørelse, der danner grundlag for ændringerne. 

"Jeg synes, at de tanker, som Dansk Sejlunion og de øvrige fritidssejlerorganisationer har fremlagt, giver god mening, og jeg vil gerne bidrage til en proces, der styrker sejleruddannelsernes rammevilkår og bringer uddannelserne tættere på de organisationer og sejlklubber, der arbejder med tingene i hverdagen," uddyber ministeren.

Fleksibel og tidssvarende
Bekendtgørelsen har været undervejs det seneste års tid. Sejladschef i Dansk Sejlunion, Steen Wintlev, har deltaget i det forberedende arbejde.

"Reformen betyder, at Staten i form af Søfartsstyrelsen får en mere tilbagetrukket rolle. Man vil fremover kunne justere indholdet i uddannelserne, uden at det skal foregå via Søfartsstyrelsen. Det er en mere fleksibel og tidssvarende model - og forhåbentlig en langt bedre løsning både for sejlerskolerne og ikke mindst for sejlerne," forklarer Steen Wintlev.

På hvilke områder er der brug for at reformere uddannelserne?

"Først og fremmest er der behov for skærpet kvalitetssikring. Sejlerskolerne leverer fremragende og kompetent undervisning, men de gør det på vidt forskellige måder. Det vil styrke uddannelserne med en større ensartethed i undervisningsmaterialer og i krav til eleverne. Det vil bl.a. gøre det nemmere for elever at skifte sejlerskole, hvis man midtvejs i et kursusforløb flytter til en anden del af landet."

Steen Wintlev peger på speedbådskurser som et konkret område med behov for at ensrette kravene.

"I dag er der store forskelle på, hvilke krav du som elev møder hos forskellige udbydere af speedbådskurser. Speedbåde har mange hestekræfter om bord, og det bør afspejle sig i de krav, der stilles i uddannelserne. En større ensartethed er i alles interesse," siger Steen Wintlev.

Dansk Sejlunion som mulig udbyder
Så er spørgsmålet, hvem der skal overtage driften af sejleruddannelserne? Bekendtgørelsen lægger op til, at en organisation med interesser inden for fritidssejlads - og som opfylder en række formelle krav - kan blive godkendt af Søfartsstyrelsen som udbyder.

"Det er en opgave, som Dansk Sejlunion vil søge om at overtage. Vi har en landsdækkende organisering foruden den nødvendige administrative viden og kompetence. Vi håber, at Søfartsstyrelsen vil være enig i vores vurdering," siger Steen Wintlev.

Efter planen træder bekendtgørelsen i kraft fra 1. januar 2017. Nye udbydere vil kunne udpeges i løbet af første kvartal 2017.   

Fakta om uddannelserne
Fritidssejleruddannelserne dækker over de formelle uddannelser, der knytter sig til livet som aktiv fritidssejler. Det vil sige:

  • Duelighedsbeviser
  • Duelighedsbevis i motorpasning
  • Speedbådsbeviser
  • Yachtskipperbeviser (3. og 1. grad)
  • SRC-certifikater