Dansk Sejlunion16 formænd i løbet af 100 år

Dansk Sejlunion tidligere formand, Hans Natorp, var Sejlunionens 16. formand. Før ham har der været 15 formænd – eller helt korrekt: 14 formænd, for én af dem vendte tilbage på posten efter nogle års pause.

De første fire havde officielle titler som hofjægermester, kontraadmiral, vice-admiral og kommandør, alle sammen fra samfundet top, tre af dem fra flåden. Og det var betegnende for den tid. En lederpost i en landsdækkende organisation krævede et særligt overblik. Efter de første 19 år var det folk fra borgerstanden, der stod i spidsen.

Stadigvæk stærke folk, der var på ledende poster: apoteker, direktør, grosserer, fabrikant og ingeniør. Apoteker Niels Benzon var formand 1932-1948, 16 år. 17 år senere dukker han igen op på formandsposten og tager endnu tre år som leder af Dansk Sejlunion 1965-1968.

I 1979 sker der et skifte igen. Der er slet ikke titler på formændene. Tidens ånd har atter ændret sig, nu tæller jobtitlerne ikke så meget – men indsatsen på formandsposten, ja, den tæller. Og således illustreres udviklingen i sejlsporten: Fra rigmand til hver mands eje.

1913 hofjægermester O. Baron Reedtz-Thott
1920 kontraadmiral F. Cold
1924 viceadmiral J. Jøhnke
1928 kommandør V. Harttung
1932 apoteker Niels Benzon
1948 direktør Svend Bøgelund-Jensen
1958 grosserer Tage Peetz
1965 apoteker Niels Benzon
1968 fabrikant Lauritz Andersen
1972 ingeniør Maagens Maag
1979 Ole A. Jacobsen
1985 John Christensen
1991 H.C. Hansen
1997 Peer Bent Nielsen
2005 Carl Gerstrøm
2010 Hans Natorp

Dansk Sejlunions nestor
Apoteker Niels Benzon skiller sig ud fra rækken af formænd. Han var flittig, visionær og en dygtig forhandler. Han var formand i 16 år fra 1932-1948.

Da der opstår problemer i sejlunionen i starten af 1960’erne, hvor der er et ”oprør” mod Kongelig Dansk Yacht Klub og de ”gamle” i DS hovedbestyrelse, så vender Niels Benzon tilbage stille og fredeligt.

Emnet var Dansk Sejlunion som selvstændig union. Niels Benzon giver tilsagn om, at han gerne vil stille op som kandidat til formandsposten – og da man i KDY erfarer, at han vil vende tilbage, så kommer KDY selv med forslaget om at ”overdrage den nationale myndighed til Sejlunionen” - det var netop et af stridspunkterne. Niels Benzon var medlem af KDY.

Og således faldt tingene på plads, da Niels Benzon nærmede sig formandsposten. Han var formand i tre år, fra 1965 til 1968. Han modtog i 1972 Dansk Sejlunions højeste udmærkelse, Ærestegnet. I øvrigt som den første. Niels Benzon dør i 1975.

Kilde: Dansk Sejlunions 100 års jubilæumsbog 1913-2013.

Senest opdateret: 28. april 2017