Dansk SejlunionDansk Sejlunions Generalforsamling

Generalforsamlingen er Dansk Sejlunions øverste myndighed. Alle klubber, som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret ved generalforsamlingen og kan sende op til tre delegerede.

Alle klasseorganisationer for internationalt, nordisk eller nationalt godkendte klasser og nationale standardklasser kan sende op til to delegerede, der dog ikke har stemmeret.  

Dansk Sejlunions generalforsamling 2020

Afholdes på Dalum Landbrugsskole d. 21 marts 2020 kl. 10:00

Tilmeld dig til seminar, debatoplæg og frokost

Du finder indkaldelse til generalforsamlingen her

Du finder kandidatskema til bestyrelsen her

Digital generalforsamling

Dansk Sejlunion afprøver i år en ny platform for at afholde generalforsamling digitalt. Det giver mulighed for at kommentere forslagene på forhånd eller skrive eventuelle spørgsmål. Der vil også være mulighed for at deltage i testafstemning om forslagene og debattere andre emner. Disse teststemmer vil ikke indgå i den endelige afstemning på generalforsamlingen. Vi forbereder også en streaming fra generalforsamlingen, så klubber, der er forhindret i at deltage, vil kunne følge med i generalforsamlingen. 

Du finder den digitale generalforsamling her

Der vil løbende blive opdateret her på siden...

Dansk Sejlunions vedtægter

Dansk Sejlunions vedtægter udgør det organisatoriske og foreningsjuridiske grundlag for sejlunionens virke.

Her finder du den senest reviderede udgave af Dansk Sejluinons vedtægter (pdf).

TIDLIGERE GENERALFORSAMLINGER

Generalforsamling 2017

Dansk Sejlunions generalforsamling 2017 fandt sted lørdag den 18. marts på Hotel Christiansminde i Svendborg. 46 klubber (43 i 2016) var repræsenterede på generalforsamlingen - med i alt 154 deltagere (119 i 2016). 

Beretning og regnskab
Efter valg af dirigent fremlagde formand Hans Natorp sin mundtlige beretning over begivenheder i det forløbne år - fulgt op af debat. Herefter præsenterede økonomichef Henrik Blakskjær Dansk Sejlunions regnskab for 2016.

Se formandens skriftlige beretning og årsregnskabet for 2016

Budget for 2017
Generalsekretær Mads Kolte-Olsen fremlagde Dansk Sejlunions budget for 2017. Budgettet afspejler sejlunionens prioriterede indsatsområder hen over året. 

Se Dansk Sejlunions budget og prioritering for 2017

Klubudviklingsprisen 2017
Dansk Sejlunions Klubudviklngspris bliver uddelt på generalforsamlingen. Syv kandidater var nomineret til prisen for 2017, der foruden vandrepokal også tæller 25.000 kr. til klubarbejdet. En nedsat priskomité valgte at tildele Klubudviklingsprisen 2017 til Bent Ulrik Niss, næstformand i Nordjydsk Windsurfing Klub. 

Se video med prisoverrækkelsen

Dansk Sejlunions Ærestegn
Ærestegnet er Dansk Sejlunions højeste udmærkelse i eget reg. Dan Ibsen, generalsekretær i Dansk Sejlunion gennem 28 år, blev i år tildelt Ærestegnet som anerkendelse af en enestående indsats i sejlsportens tjeneste.

Læs mere og se video fra overrækkelse af Ærestegnet

Christina Nielsen, Sejlklubben Sundet, blev tildelt Dansk Sejlunions Sølvnål for sit virke gennem de seneste syv år i Dansk Sejlunions bestyrelse.

Line Markert valgt som ny formand
Efter syv år på posten trådte Hans Natorp tilbage som formand for Dansk Sejlunion. Line Markert, Hellerup Sejlklub, var eneste kandidat til at overtage formandshvervet - og det skete med fuld opbakning fra generalforsamingen. 

Læs mere om formandsvalget og se video med Line Markert

Tre nye ansigter i bestyrelsen
I alt fem kandidater havde ved fristens udløb meldt sig som kandidater til de fire ledige bestyrelelsesposter. Med Line Markert valgt som ny formand, blev også hendes bestyrelsespost ledig. Herefter blev alle fem opstillede kandidater valgt ind i Dansk Sejlunions bestyrelse. 

Læs mere om den nye bestyrelse - og se videoer med de nyvalgte

Som suppleant bestyrelsen blev Ditte Juul Kristensen, Thurø Sejlklub, valgt uden modkandidater.

REFERAT

Referat DS Generalforsamling 2017

PRÆSENTATIONER

Budget 2017 Henrik Blakskjaer Praesentation
Budget 2017 Henrik Blakskjaer Tekst
Priotering 2017 Af Mads Kolte Olsen Praesentation
Aarsregnskab 2016 Henrik Blakskjaer Praesentation
Aarsregnskab 2016 Henrik Blakskjaer Tekst

INDKALDELSE OG DAGSORDEN

Indkaldelse og dagsorden
Fuldmagtsblanket 2017

INDKOMNE FORSLAG

Kontingent 2018 - forslag fra bestyrelsen

ÅRSRAPPORT OG BUDGET

DS Årsrapport 2016
DS Budget og Prioritet 2017

ÅRSBERETNING

DS Årsberetning 2016

KANDIDATER BESTYRELSE

Line Markert Formand
Jesper Andersen Bestyrelse
Thomas Ebert Bestyrelse
Christian Hangel Bestyrelse
Jens Haugaard Bestyrelse
Anne Skovboelling Bestyrelse
Ditte Juul Kristensen Suppleant

KANDIDATER ORDENSUDVALG

Kandidater Til Dansk Sejlunions Ordensudvalg 2017
Generalforsamling 2016

INDKALDELSE OG DAGSORDEN

Referat Generalforsamling 2016
Fuldmagtsblanket
Indkaldelse og dagsorden
DEBATRUM
Læs om form og indhold af debatrummene lørdag fra kl. 9-11 her.

INDKOMNE FORSLAG

Kontingent-forslag fra bestyrelsen

Gråsten Sejlklub

Gråsten Sejlklub - redegørelse
Dansk Sejlunion - redegørelse
Spoergsmaal Og Svar Om Graastensagen

ÅRSRAPPORT OG BUDGET

DS Årsrapport 2015
DS Budget og Prioritet 2016
Prioritet 2016 Praesentation
Budget 2016 Praesentation
Aarsregnskab 2015 Praesentation
Budget 2016 Talepapir
Aarsregnskab 2015 Talepapir

ÅRSBERETNING

DS Årsberetning 2015

INDSTILLING AF KANDIDATER
Dansk Sejlunion har modtaget valgoplæg fra en kandidat til formand og tre kandidater til bestyrelsen:

Hans Natorp - Dragør Sejlklub
Henrik Voldsgaard - Aarhus Sejlklub
Line Markert - Hellerup Sejlklub
Peter Bjerremand - Horsens Sejlklub

Ordensudvalget
Lars Dahl-Nielsen indstilles til ordensudvalget. Læs valgoplæg her.

Revision
Bestyrelsen indstiller Jørgen Meyer og H.C. Hansen som interne revisorer, samt Ernst & Young som ekstern revisor.

GENERALFORSAMLING 2015
Indkaldelse og dagsorden
Program
Fuldmagtsblanket

SEMINARER FREDAG AFTEN

Seminarer Generalforsamling

ÅRSRAPPORT OG BUDGET

DS Årsrapport 2014
DS Budget 2015

INDSTILLING AF KANDIDATER TIL BESTYRELSEN
Dansk Sejlunion har modtaget valgoplæg fra fem kandidater til bestyrelsen:

Christian Hangel Frederikssund Sejlklub
Jesper Andersen Aarhus Sejlklub
Joergen Larsen Kerteminde Sejlklub
Christina Nielsen Sejlklubben Sundet
Michael Cholewa Vedbaek Sejlklub

VALG TIL ORDENSUDVALGET
Dansk Sejlunions Ordensudvalg blev på Generalforsamlingen 2013 valgt for 2 år. Ordensudvalget er på valg ved Generalforsamlingen 2015.
 
Kandidater til ordensudvalget:
·         Niels Bo Andersen, formand (modtager genvalg)
·         Henrik Andersen (modtager genvalg)
·         Peer S. Jørgensen (modtager genvalg)
·         Torben Bondrop (modtager genvalg)
·         Holger Fabian Jessing (modtager genvalg)
·         Carl Gerstrøm
 
John Christensen ønsker ikke genvalg.

ÅRSBERETNING

DS Årsberetning 2014
Formandens Mundtlige Beretning 2015

FORSLAG - BESTYRELSE OG INDKOMNE

  • Der er ikke modtaget forslag fra medlemmer.
  • Dansk Sejlunions bestyrelse foreslår uændret kontingent på 98,50 kr./medlem.

PRÆSENTATIONER
Følgende præsentationer blev vist under generalforsamlingen:

Budget2015 Slide
Budget2015 Talepapir
Dansk Sejluinons hovedpunkter 2015 Slide
Regnskab2014 Slide
Regnskab2014 Talepapir

REFERAT

Referat Ds Generalforsamling 2015

Senest opdateret: 1. januar 2020