Dansk SejlunionDansk Sejlunions kredse

Dansk Sejlunions decentrale struktur udgøres af 13 kredse, hvortil Sejlunionens klubber er tilknyttet.

Kredskort 2012

Hver kreds har egne vedtægter (godkendt af DS bestyrelse) med en årlig kredsgeneralforsamling, en bestyrelse samt eventuelt en række udvalg/arbejdsgrupper, der løser koordinerende og/eller fælles opgaver for klubberne i kredsen. Kredsene har sin egen relativt begrænsede økonomi, der typisk består af et kontingent på 1-5 kr. pr. klubmedlem.

Kredsenes opgaver består i væsentlig grad af koordinering af klubbernes aktiviteter, kapsejladser i området, uddannelse, erfaringsudveksling samt politisk arbejde i forhold til Sejlunionen, Friluftsrådets regioner, Idrætsråd/idrætssamvirker og andre lokale/regionale interesser.

I relation til f.eks. "tungere" miljø- og planlægnings opgaver kan kredsene trække på rådgivning hos Dansk Sejlunion og Danmarks Idrætsforbund.

Sejlunionens 13 kredse er geografisk defineret, som vist på kortet ovenfor. Se hvilke klubber der er tilknyttet hver kreds i Excel-filer herunder.

Se klubber i kredse samt kontaktpersoner i klubber herunder

Fynskredsen
Isefjordkredsen
Kdy
Køge Bugt Kredsen
Lillebælt Sydkreds
Lillebæltkredsen
Limfjordskredsen
Nordøstjysk Kreds
Sundkredsen
Svanemøllekredsen
Sydstævnekredsen
Østersøkredsen
Østjyllandkredsen
Lillebaelt Syd Kreds
Info om kredsene
KREDS LINK FORMAND MAIL
Limfjordskredsen limfjordkredsen.dk Niels Sohn nielssohn@c.dk
Østjyllandkredsen pd26.dk/kreds_ostjylland.htm Poul Kirk Andersen pka@regnbue.org
Lillebæltkredsen - Hans Vengberg hans@vengberg.dk
Lillebælt Syd Kreds sejlsportsyd.dk
Fynskredsen - Ole Ingemann Nielsen oin@amu-fyn.dk
Sydstævnekredsen syd-kredsen.dk Kim Elmegaard kimelmegaard@dbmail.dk
Isefjordkredsen isefjordkredsen Christian Hangel christian@hangel.dk
Sundkredsen sundkredsen.dk Jan Helge Madsen jan@lbv126.dk
Svanemøllekredsen - Charlotte Andersen charlotandersen@gmail.com
Østersøkredsen - Henrik Balle hfballe@post.tele.dk 
Køge Bugt Kredsen kapsejl.dk Søren Overgaard so@dmi.dk
KDY kdy.dk Jan Hyttel jh@aec.dk

Senest opdateret: 14. november 2019