Dansk SejlunionDansk Sejlunions udvalg

ORDENSUDVALGET

Dansk Sejlunions Ordensudvalg behandler sager om tvister og uenighed indenfor sejlsporten.

Ethvert medlem af en klub under Dansk Sejlunion, en medlemsklub eller klasseorganisation under Dansk Sejlunion kan indbringe sager, der er omfattet af Dansk Sejlunions vedtægter § 15, for Ordensudvalget.

Overvejer du at indbringe en sag for Ordensudvalget, så læs denne følgende vejledning først.

Dansk Sejlunions Ordensudvalg behandler i hovedtræk sager vedrørende forståelse, efterlevelse og administration af DS vedtægter, regler, reglementer, bestemmelser, klubvedtægter eller andre reglementer i klubberne, usømmelig eller usportslig adfærd, med undtagelse af sådanne tilfælde, som afgøres af Dansk Sejlunion Appel- og Regeludvalg (jf. ISAF Kapsejladsreglerne).

Endvidere kan Ordensudvalget behandle tvister mellem klub og Dansk Sejlunion, klubber, klub og medlem, medlem og bestyrelse, medlemmer, etc.

Typisk vil Ordensudvalget indlede sin behandling af en sag med at søge at mægle mellem parterne (mediation). Udvalget kan endvidere tilbyde at virke som voldgift, hvis når de stridende parter er enige om det.

Når Dansk Sejlunions Ordensudvalg har afsagt kendelse i en konkret sag - bortsat fra mediation eller voldgift - kan en kendelse indenfor 4 uger fra bekendtgørelsen indankes for Danmarks Idrætsforbunds Appeludvalg.

Normalt er behandlingen af sager hos i Ordensudvalget eller eventuelt DIF's Appeludvalg omkostningsfrit for parterne, bortsat fra parternes egne omkostninger ved sagen, herunder rejseomkosninger o.lign.

Dansk Sejlunions Ordensudvalg består af følgende personer:

Torben Bondrop, formand
Henrik Andersen
Peer S. Jørgensen
Holger Fabian-Jessing
Carl Gerstrøm
Lars Dahl Nielsen

Offentliggjorte kendelser

 Sag 1-2013 - Gråsten eksklusion af medlem

Ordensudvalgets kendelse (anonymiseret) af 11. november 2013 i sag 1-2013 om en sejlklubs eksklusion af medlem. Ordensudvalgets kendelse blev senere behandlet af DIF Højeste Appelinstans, som stadfæstede Ordensudvalgets kendelse. Kendelse og uddrag af præmisser er vedlagt. DIF har desuden udarbejdet en ny vejledning om eksklusion.

Kendelse 1 2013 Anonymiseret
Dif Kendelse Afsagt Den 18 Februar 2014
Dif Hoejeste Appelinstans Uddrag Af Praemisser
Eksklusion Fra Dif Foreninger Ver Maj 2014
APPEL- OG REGELUDVALGET

Dansk Sejlunions Appel- og Regeludvalg tager sig af alle sager vedrørende kapsejladsprotester, som i henhold til ISAF's kapsejladsregler bliver appelleret til Dansk Sejlunion.

Det er samtidig udvalgets opgave at fungere som rådgiver for Dansk Sejlunions bestyrelse i alle spørgsmål vedrørende kapsejladsregler og sejladsbestemmelser.

Følgende personer indgår i Dansk Sejlunions Appel- og Regeludvalg:

Jan Stage, formand
Line Juhl
Bjørn Anker-Møller
Henrik Dorph-Jensen
Paw Hagen
Torben Precht-Jensen
Andreas Kuchler
Jacob Mossin Andersen

Se her behandlede appel- og regelsager

TEKNISK UDVALG

Følgende personer er medlemmer af Dansk Sejlunions Teknisk Udvalg:

Kim Henriksen, formand
Søren Hattel
Kasper Wedersøe
Stig Staghøj Jensen
Heine Sørensen
Flemming Nielsen

FÆLLESUDVALGET FOR SEJLADS FOR HANDICAPPEDE

Dansk Sejlunion har et tæt samarbejde med Dansk Handicap-Idræts Forbund (DHIF) omkring udviklingen af sejladsaktiviteter for personer med handicap.

Følgende personer indgår i det aktuelle fællesudvalg:
Finn Larsen, formand (DS)
Poul Erik Fink (DS)
Knud Rune Andersen (DHIF)*
Erik Justesen (DHIF)*

*) udpeget af Dansk Handicap Idræts-Forbund

DANSKERE PÅ INTERNATIONALE POSTER

Der er en lang række danskere, der er engageret i det internationale arbejde for sejlsporten i forskellige organisationer.

World Sailing
President: Kim Andersen
Race Officials Committee: Jan Stage (Chairman)
International Umpires Sub-Commitee: Jacob Mossin Andersen
Council member: Hans Natorp

Offshore Racing Congress
Michael Quist

European Boating Association (EBA)
Henrik Pedersen (Vicepræsident og kasserer)
Peer Bent Nielsen (Revisor)

Nordiska Båtrådet (NBR)
Peer Bent Nielsen (Generalsekretær)
Henrik Pedersen (DS repræsentant)

Senest opdateret: 9. april 2018