Dansk Sejlunion12. maj 2016 12:14 af

Kampen mod kaskoafgiften fortsætter

Sejlklubberne betaler også kaskoafgift for klubbens både - det vil Dansk Sejlunion ændre på.

Dansk Sejlunion arbejder fortsat på at få fjernet afgiften på bådenes kaskoforsikring. Nu efterlyses argumentation fra klubberne der også rammes af afgiften.

Det er en vanskelig opgave at få fjernet bådenes kaskoafgift. Dansk Sejlunion bliver konstant mødt med krav om tal og dokumentation, som kan bakke op om argumenterne for fjernelse af afgiften.
 
Som et delmål vil Dansk Sejlunion gerne argumentere for at friholde klubmateriel for afgiften. Det er dybt urimeligt, at sejlsporten som en god og sund foreningsaktivitet for børn, unge og voksne skal tynges af afgifter til staten. Ingen andre sportsaktiviteter er belastet på same måde.

Målet er nu at indsamle så meget dokumentation som muligt. Klubbernes formænd direkte i mail blevet bedt om hjælpe med den opgave. Sejlunionen søger at få oplyst statsafgiften på klubbens kaskoforsikringer eller den samlede forsikringssum på klubben kaskoforsikringer i 2015 – og klubbens generelle folkeoplysningstilskud modtaget i 2015.

Har du som klubformand ikke modtaget en mail om ovenstående kan oplysningsskemaet udfyldes her (gerne inden den 1. juni 2016).

Og i samme ombæring er det en god idé at få opdateret klubbens kontaktinformationer på mit.sejlsport.dk