Dansk SejlunionKoncepter til klubber og sejlere

Ungdomskoncepterne er til for klubber og sejlere!

I Dansk sejlsport har vi en fælles ambition om, at sejlsport er en sport for livet. Derfor er et mantra i Dansk Sejlsports Aldersrelaterede Træningskoncept (ATK) "Sejlsport hele livet".

"Sejlsport hele livet!" betyder dels, at sejlsport er en identitetsbærende sport og ofte betyder meget i den enkelte sejlers tilværelse 'nu og her'. Og dels betyder "Sejlsport hele livet!", at sejlsporten med stor sandsynlighed kan være en sport, man bliver ved med at dyrke fra barns ben til pensionistalderen.

For at skabe de bedste rammer for at børn og unge opnår begge betydninger af mantraet "Sejlsport hele livet", har Dansk Sejlunion udviklet en række koncepter til klubber med henblik på at gøre klublivet attraktivt.

Koncepterne er talrige og retter sig både mod rekruttering og mod at gøre sejlsporten til en attraktiv idrætsgren. Læs mere om de enkelte koncepter i menuen til venstre.

Senest opdateret: 25. marts 2019