Dansk Sejlunion25. januar 2016 21:25 af Henrik Tang

Stor tilslutning til årets første kursusweekend

Dansk Sejlunion / Flemming Ø. Pedersen
Foto: Dansk Sejlunion / Flemming Ø. Pedersen

Den første kursusweekend i 2016 blev skudt i gang med stor deltagelse fra klubber fordelt over hele landet

Med tilslutning på over 120 kursister blev årets største kursusweekend for instruktører og trænere afviklet i weekenden d. 23.-24. januar. Kursisternes entusiasme og engagement kom til udtryk i aktiv deltagelse og med visioner for at gøre en forskel i klubbernes træning.

Lørdag morgen bød Dansk Sejlunions generalsekretær Mads Kolte-Olsen velkommen til deltagerne. I velkomsten blev der bl.a. lagt være på flere af de vigtige roller som træner:

”Deltagerne i weekendens instruktør- og trænerkurser er rollemodeller. De tager ansvar for sejlklubben ved at påtage sig en meget vigtig opgave. Trænere er rollemodeller for de sejlere – børn, unge eller voksne – som de er trænere for. Den gode træner motiverer sejlerne til at engagere sig i sejlsporten og bidrager til fællesskabet og holdånden. Den gode træner bringer ny viden ind i gruppen og videre ud til sejlerne. Jeg er sikker på, at deltagerne i Dalum kommer med hjem med begejstring og værktøjer til klubberne”.  

Succes i træningen

Krumtappen i Dansk Sejlunions Instruktør/træneruddannelse er, at kursisterne reflekterer over rollen som træner og får større viden om, hvordan øvelseskonstruktion kombineret med pædagogisk metode kan udvikle den enkelte sejler eller grupper af sejleres færdigheder og stimulere den personlige udvikling uanset sejlernes niveau.

Kursisternes feedback på weekendens i alt seks kurser var bl.a., at uddannelse i instruktion og træning giver konkrete redskaber til at udvikle aldersrelateret træning i sejlsporten.

På den store kursusweekend var der bred enighed om, at succes i træningen er kendetegnet ved, at den enkelte sejler udvikler sig personligt, og at øvelsesvalget i træningen understøtter sejlerens nysgerrighed og motivation for at blive endnu dygtigere. Samlet set var signalet klart fra kursisterne: Trænerens rolle er afgørende for den enkelte sejlers succes. 

Se kommende instruktør/træner kurser i foråret

Kurser i Dalum 23.-24. januar 2016