Dansk SejlunionSikkerhed og førstehjælp

Sikkerhed og førstehjælp til klubbens aktiviteter

Sikkerhed og klubaktiviteter

Generelt er klubber gode til at arbejde med sikkerhed. Dansk Sejlunion anbefaler, at klubber gennemfører en proces, hvor man ud fra klubbens aktiviteter vurderer risici og fastlægger en politik samt procedurer, der er tilpasset til klubbens forskellige aktiviteter, sejladsforhold og klubkultur. Sikkerhed bør drøftes lejlighedsvis, så alle klubbens frivillige og andre relevante personer er orienterede om klubbens sikkerhedspolitik og beredskabsplan.

Til alle typer af klubaktiviteter bør man have fokus på sikkerhed! Aktiviteter kan for eksempel være træning af børn og unge, sejlerskoler, windsurfskoler samt afvikling af kapsejlads. Dansk Sejlunion anbefaler, at klubber anvender Søfartsstyrelsens skabelon til udarbejdelse af en sikkerhedsinstruks.

Når klubber gennemfører aktiviteter, kan der i nogle tilfælde være lovmæssige krav. Til klubbers aktiviteter kan der sommetider være tale om, at aktiviteten falder ind under Søfartsstyrelsens regler om erhvervssejlads. For eksempel er sejlads for skoler og institutioner erhvervssejlads, hvorimod sejlads for egne medlemmer i sejlklubber og foreninger er fritidssejlads. Søfartsstyrelsens skabelon til udarbejdelse af en sikkerhedsinstruks er lovpligtig for erhvervssejlads.

Se mere om regler for aktiviteter ved at trykke på banner til højre.

Førstehjælp

Dansk Sejlunion anbefaler, at instruktører og andre relevante personer i klubber har bestået et kursus i førstehjælp.

Til sejladsaktiviteter, som falder ind under Søfartsstyrelsens regler for erhvervssejlads, er det lovpligtigt, at den ansvarlige for aktiviteten har bestået et førstehjælpskursus, som er anerkendt af Dansk Førstehjælpsråd med følgende moduler:

  • Hjerte-Lunge-Redning inkl. AED
  • Livreddende Førstehjælp
  • Førstehjælp ved tilskadekomst
  • Førstehjælp ved Sygdom

Se udbydere af kurser anerkendt af Dansk Førstehjælpsråd på banner til højre. 

Læs mere om Søfartsstyrelsens regelsæt her.

Senest opdateret: 15. maj 2018