Dansk Sejlunion22. oktober 2015 19:05 af Henrik Tang

Er fremtidens sejlklub en surfafdeling - Klubkonferencen

© DBO-fotograf Jan Nielsen
Foto: © DBO-fotograf Jan Nielsen

I tiden frem mod Klubkonferencen 2015 kan du læse intro til udvalgte oplæg. Nummer 6 intro til oplæg omhandler, hvordan en sejlklub har oplevet stor medlemsvækst gennem tidssvarende aktiviteter.

Sejler eller surfer – glæden ved at være på vandet og deltage i klublivet er den samme. På Klubkonferencen fortæller Steen Buck fra Nivå Bådelaug om, hvordan overskriften til denne artikel faktisk passer. Overskriften skal læses med et glimt i øjet – men også med åbenhed. For historien om, hvordan Nivå Bådelaug i begyndelsen af 90’erne tog en flok windsurfere med, er også historien om, hvordan nye aktiviteter i klubben kan skabe udvikling og ende med være en af klubbens største aktiviteter med over 350 surfere ud af de ca. 650 aktive medlemmer.

På klubkonferencen fortæller Steen Buck om, hvordan man er lykkedes med at skabe en stærk surfafdeling drevet af en stor gruppe frivillige ildsjæle, der brænder for at lave tidssvarende aktiviteter på vandet. Den store gruppe af frivillige fra surfafdelingen bidrager også til et godt klubliv på land. Steen Buck præsenterer den ”forretningsmodel”, klubben har udviklet, og som både giver medlemmerne rigtig meget værdi og tilmed tilfører klubben et økonomisk overskud.

Tilmeld Klubkonferencen

Dansk Sejlunion har inden Klubkonferencen bedt Steen Buck om at uddybe nogle af de muligheder, der kan være i, at sejlere og windsurfere organiserer sig i ét og samme klubfællesskab.

Hvilke muligheder ser du ved, at man organiserer forskellige aktiviteter i én klub?

”Den helt oplagte mulighed er, at man i et klubfællesskab med mange medlemmer står stærkere som klub og får flere muligheder. Den fysiske ramme vil ofte være god og kunne optimeres ift. til de aktiviteter, man gerne vil lave. Men det har også betydning overfor omverdenen, hvor lokale politiske forhold kan være begrænsende for, hvilke muligheder især små klubber har. Her vil den store klub alene i kraft af størrelse og erfaring, ofte blive taget anderledes alvorligt.

En anden mulighed, jeg vil nævne, er, at man i klubber med flere tilbud kan få mulighed for at prøve noget nyt uden at skulle finde en ny klub.  Vi har igennem årene haft rigtig mange børn og unge, der er startet i Optimistjollen, men er skiftet til windsurf. Dette har nok også betydning for, at Nivå Bådelaug idag, er en af de sejlklubber i landet, der har flest medlemmer under 25.

Men det går også den anden vej. Vi har i seneste år oplevet flere windsurfer-fædre, der køber små kølbåde, for at kunne dele glæden ved at være på havet med familien. Sejlere bliver surfere og surfere bliver sejlere. Men vigtigst – de bliver på vandet!"

Hvad er dit råd til klubber, der kunne tænke sig at starte nye aktiviteter op?

"Først og fremmest er der rigtig meget at vinde for alle. Helt grundlæggende er en ærlig åbenhed for det nye vigtigt – klubben skal kunne rumme at dele sit fællesskab med nogen, der ikke er 'ligesom én selv'. Som måske kan tilføre klubben noget vigtigt nyt, men som også vil kunne 'forstyrre' den eksisterende klubkultur. Klubben skal bakke op om den nye aktivitet, finde ressourcer til den og være klar til nurse den særligt i opstarten. Og super vigtigt - man skal sørge for, at den nye aktivitet er drevet af nogen, der brænder for den og gerne har et godt kendskab til den – entusiasme og interesse smitter og får flere med.

Sidst skal man være afklaret med at det tager tid at starte nyt op – tænk langsigtet. Man skal med andre ord være afklaret med, at det kan tage et par år eller fem, før man er kommet ordentligt i gang", slutter Steen Buck.

Steen Buck har været medlem af i Nivå Baadelaug siden 1992. Han har i alle årene været aktiv som instruktør og  deltaget i udvalg eller bestyrelsesarbejdet. Steen er pt. udvalgsformand for surfafdelingen i Nivå Bådelaug.

Tilmeld Klubkonferencen

Se andre relevante artikler herunder

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/Inline.Campaign.cshtml)