Dansk SejlunionKollektive forsikringer

Kollektive forsikringer for DS-klubber.

Alle Dansk Sejlunions medlemsforeninger er automatisk dækket af fem fælles, kollektive forsikringer, som DGI og DIF har tegnet i Tryg.

De fem forsikringer er:

  1. En ansvarsforsikring, som dækker det erstatningsansvar, som din forening kan pådrage sig i forbindelse med sin virksomhed. Ansvarsforsikringen er udvidet med en netbanksdækning.
  2. En lovpligtig og en frivillig arbejdsskadeforsikring. Den lovpligtige del dækker, hvis f.eks. en af foreningens lønnede eller ulønnede trænere kommer til skade under udførelsen af trænerjobbet. Den frivillige del dækker, hvis en af foreningens frivillige ledere kommer til skade, mens han/hun virker for foreningen.
  3. Psykologisk krisehjælp, som dækker, hvis personer i eller omkring foreningen involveres i en alvorlig hændelse – f.eks. et ulykkestilfælde.
  4. En idrætsrejseforsikring, som dækker foreningens medlemmer, instruktører og ledere på foreningsrejser til udlandet.
  5. En retshjælpsforsikring, som dækker foreningens omkostninger i forbindelse med en retssag.
  6. Fra 1. januar 2014 dækker DIF’s kollektive ansvarsforsikring også erhvervsmæssig passagertransport til søs. De enkelte sejlklubber skal ikke tegne selvstændige ansvarsforsikringer hvis klubben har kommercielle aktiviteter. Nu er idrættens forsikringer udvidet så usikkerheden er fjernet. Idrættens forsikringer dækker fremadrettet erstatningsansvar ved skolesamarbejder, VIP-sejlads og andre kommercielle arrangementer, hvor klubben er arrangør og involveret i arrangementet.

idraettensforsikringer.dk kan du læse om de forskellige forsikringer og se, hvad de dækker. Og hvis du skal anmelde en skade, er det også via hjemmesiden, at du kan gøre dette.

Læs om øvrige forsikringer foreningen kan have behov for her...

Senest opdateret: 4. september 2018