Dansk Sejlunion13. maj 2015 10:11

Delrapport fra Havets motionister udgivet

Den første delrapport i Dansk Sejlunion og Danmarks Idrætsforbunds store undersøgelse, Havets motionister, er udgivet.

Dansk Sejlunion har i samarbejde med DIF Analyse udarbejdet delrapporten ’Havets motionister’, der ser nærmere på sejlsportens generelle medlemsrelaterede udfordringer.

Udviklingen af medlemstallene peger på flere udfordringer for Sejlunionen og klubberne.

”Generelt er det positivt, at vi nu får et bredere og nuanceret pejlemærke for handlinger. Det her er bare den første af tre delundersøgelser, vi har sat i gang. I næste undersøgelse spørger vi henholdsvis bestyrelser og medlemmer i klubberne om, hvordan de konkret ser på tingene. Det vil give os god indsigt i hvilke initiativer, der virker i klubberne. Vi skal huske på, at der de seneste år har været medlemsfremgang i cirka 1/3 af klubberne, og at den fremgang formentlig afspejler forskellige former for nytænkning," siger næstformand i Dansk Sejlunion, Henrik Voldsgaard.

Læs mere om ’Havets motionister’ og den omtalte delrapport her...