Dansk SejlunionDu kan støtte dansk sejlsport

Du kan støtte sejlsporten i din lokale sejlklub ved at donere et beløb eller ved at oprette en indsamling, som du selv bestemmer anledningen til.

Giv din donation til de frivillige og sejlsporten her!

Se øvrige indsamlinger blandt klubber og klasser her.

Herunder kan du læse mere om, hvorfor Dansk Sejlunion har startet indsamlingen til fordel for sejlsporten, hvordan klubben starter et indsamlingsprojekt eller andre kan starte en indsamling til gavn for sejlsporten.

DANSK SEJLUNIONS MÅL

Kort fortalt ønsker Dansk Sejlunion at indsamle penge til projekter i dansk sejlsport.

Samtidig åbner det også mulighed for, at medlemsklubber af Dansk Sejlunion kan starte indsamlingsprojekter på en enkel og let tilgængelig måde, uden at skulle indhente en indsamlingstilladelse.

Dansk Sejlunion er fra og med 2015 optaget på listen over godkendte velgørende organisationer, hvorved donationer bliver fradragsberettiget for giveren. For at opretholde denne godkendelse skal Dansk Sejlunion hvert år modtage gaver fra mindst 100 personer.

HVORFOR BETTERNOW.ORG?

Vi har valgt at benytte tjenesten BetterNow som er en online social indsamlings platform for velgørende organisationer. Her kan man som privatperson starte sin egen indsamling under en organisation eller donere penge til en.

BetterNow gør det nemt at administrere indsamlinger for unionen samt klubber, ligesom det giver alle mulighed for at støtte dansk sejlsport direkte.

OPRET KLUBBENS INDSAMLINGSPROJEKT

Indsamlingsprojekter på BetterNow kan kun oprettes af Dansk Sejlunion. Under projekterne kan der, af alle, laves regulære indsamlinger.

Såfremt I ønsker, at oprette jeres klub som selvstændigt projekt med mulighed for at samle penge ind, skal denne formular udfyldes og sendes. Herefter vil Dansk Sejlunion fremsende en vejledning med information omkring klubbens ansvar, praktiske forhold samt nødvendig information til oprettelsen af projektet.

VIGTIGT: Projektet er klubbens egen indsamlingsside - dvs. at det er general information om klubben vi skal bruge til at oprette projektet. Konkrete indsamlinger kan efterfølgende oprettes under projektet. Eksempelvis kan klubbens indsamling til fx ungdomsafdelingen ikke stå som projektet. En indsamling til et specifikt formål, fx ungdomsafdelingen, opretter klubben selv når projekt-siden er online.

Klubben forpligter sig til at overholde de regler der er for brugen af BetterNow og indsamlinger under Dansk Sejlunion (se betingelser længere nede).

Dansk Sejlunion forbeholder sig ret til at afvise et projekt.

START EN INDSAMLING

Oprettes en indsamling under en specifik klub, vil alle donationerne under denne indsamling tilgå og administreres af klubben.

Ønsker du at lave en indsamling til støtte for sejlsporten generelt kan det gøres under Dansk Sejlunion projektet ”Støt dansk sejlsport”, hvor Dansk Sejlunion administrerer donationerne.

Bemærk at alle indsamlinger skal overholde de regler, der er for brugen af BetterNow og indsamlinger under Dansk Sejlunion.

FRADRAGSBERETTIGET DONATIONER

Dansk Sejlunion er i 2015 blevet optaget på listen over §8a godkendte foreninger. Dermed er donationer til Dansk Sejlunion eller projekter under Dansk Sejlunion fradragsberettigede for giveren op til 15.900 kr. i 2018. Se SKAT.dk.

For at Dansk Sejlunion kan bibeholde sin godkendelse som velgørende forening skal der hvert år være mindst 100 navngivne personer som donerer mindst 200 kr. til Dansk Sejlunion.

For at en donation kan blive fradragsberettigende for giveren skal giveren oplyse CPR-NR. og adresse ved donation. Donationer kan gives anonymt.

Betternow Cpr Indtast

BETINGELSER

Indsamlinger under Dansk Sejlunion via BetterNow skal opfylde følgende kriterier.
•    Det der samles ind til skal kunne indeholdes i Dansk Sejlunions vedtægter. Se specielt § 2. Der er ganske vide rammer så længe det drejer sig om klubber og sejlere organiseret i Dansk Sejlunion.
•    Der må ikke med indbetalingen opnås en rettighed. Beløbet som en donor donerer til en indsamling må ikke være betaling for opnåelsen af en rettighed. Eksempelvis betaling af kontingent, bådleje eller deltagelse i arrangementer.

ADMINISTRATION

Dansk Sejlunion administrerer gavegiverordningen.

Dansk Sejlunion opretter klubben som projekt på BetterNow, hvorved der kan laves indsamlinger specifikt til klubben. Klubben forpligter sig til at overholde de regler der er for brugen af BetterNow og indsamlinger under Dansk Sejlunion.

Alle indsamlinger indbetales fra BetterNow til Dansk Sejlunion. En gang hvert halve år overføres pengene for indsamling under en klub til klubbens bankkonto. Klubben skal selv står for at sikre at de indsamlede midler allokeres til de projekter som de er samlet ind til. Det fremgår af advis til betalingerne hvilket beløb, der er samlet ind under hvilke indsamlinger.

Omkostninger
Det koster 7,5 % af det indsamlede beløb at benytte BetterNow. 

Dertil kommer et gebyr for betaling med kreditkort. I gennemsnit 1,6% af doneret beløb.

Omkostningerne, der er forbundet med indsamlingerne i klubprojekterne, betales af Dansk Sejlunion op til en samlet årlig indsamling på 15.000 kr. per klub. Derudover skal klubberne afholde omkostningerne. Dette sker ved at Dansk Sejlunion laver en årlig opgørelse og fakturerer klubberne for deres del af omkostningerne.

Indsamlingsregnskaber

Her finder du indsamlingsregnskaber for Dansk Sejlunions indsamlinger.

Dansk Sejlunion har pligt til at offentliggøre disse på vores hjemmeside. Fra 1/1/2017 vil indsamlingsregnskaberne være en del af Dansk Sejlunions Årsrapport som du finder her

Dansk Sejlunion Indsamlingsregnskab For 1 Juni 2015 31 Maj 2016
Dansk Sejlunion Indsamlingsregnskab For 1 Juni 2016 31 December 2016
SPØRGSMÅL OG VIDERE KONTAKT

Kontakt Henrik Blakskjær hvis ud har yderligere spørgsmål omkring Dansk Sejlunion og BetterNow.

Annonce

Senest opdateret: 25. januar 2018